SPER tror på att en väl fungerande självreglering leder till det bästa konsumentskyddet.

OM SPER

Spelbranschens Etiska Råd samlar alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige kring viktiga speletiska frågor.

SPER:s ändamål är att öka kunskapen om speletiska frågor och tillse att medlemmarna följer de gemensamma riktlinjerna för marknadsföring och försäljning av spel.

SPER kommer under 2017 att ombildas från etiskt råd till en branschorganisation.

ANMÄLAN

Synpunkter på våra medlemmars marknadsföring? Om du anser att någon av våra medlemmar bryter mot SPER:s riktlinjer, klicka här:
Prövning av marknadsföring, och fyll i formuläret, skicka det sedan vidare till info@sper.se

Medlemmar