SPER tror på att en väl fungerande självreglering leder till det bästa konsumentskyddet.

OM SPER

Spelbranschens Riksorganisation, SPER, representerar spelmarknaden i Sverige och företräder medlemmarnas intressen.

SPER tar fram riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvarsstandard och verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad.

Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel och av stödmedlemmar som på annat sätt är engagerade i spelmarknaden.

ANMÄLAN

Synpunkter på våra medlemmars marknadsföring? Om du anser att någon av våra medlemmar bryter mot SPER:s riktlinjer, klicka här:
Prövning av marknadsföring, och fyll i formuläret, skicka det sedan vidare till info@sper.se

Medlemmar

Stödmedlemmar