https://www.youtube.com/watch?v=bi8Jr12y-mo

Välkommen till

Spelbranschens Riksorganisation

SPER representerar spelmarknaden i Sverige och företräder medlemmarnas intressen. Vi verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad genom att bland annat sätta riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvar.

Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel och av stödmedlemmar som är engagerade på spelmarknaden.

Vi tror på att en marknad med öppen dialog och samarbete och en ansvarsfull självreglering är det bästa för konsumenterna.

Medlemmar

Stödmedlemmar