Vilken image har spelbranschen bland allmänheten? Och hur måna tycker kunderna att aktörerna är? Vad måste förändras?

Svaret på de frågorna och mycket mer får vi reda på när Svenskt Kvalitetsindex, SKI, presenterar resultatet från sin översiktliga branschstudie som genomfördes i slutet av 2017. SKI mäter regelbundet olika branscher, fördjupar sig i utmaningarna och ser förändringar över tid. Mätningen kommer att spegla både allmänhetens och konsumenternas syn – från underhållningsvärde till hållbarhetsarbete.

-Syftet med att göra en branschstudie är att ta reda på vad som driver nöjdhet och icke nöjdhet, ta temperaturen på hur en bransch mår och ha som utgångspunkt för utvecklingen framåt. Målet är att nöjdheten ska öka för varje år såklart. Hittills har vi spekulerat och haft en känsla av att vissa saker inte är så bra. Snart vet vi verkligen hur det ser ut, säger Jenny Nilzon, vd Sper.

Resultatet blir ett bra underlag till arbetet framåt och inledningen av det nya året för spelbranschens aktörer och samarbetspatners.

Den 25 januari kl. 16.00-17.00 presenteras resultatet. Är du intresserad att ta del av dragningen är du välkommen att anmäla dig till info@sper.se

Tid då resultatet presenteras: Torsdag 25 januari klockan 16.00-17.00 samt efterföljande mingel
Plats: Sper Norrtullsgatan 6, 2 tr. Stockholm
Mer information om SKI:s branschmätningar: http://www.kvalitetsindex.se/branschmatningar


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758