Aktuellt

SPER bjuder in till seminarium om spellicensutredningen 3 april

By | Nyheter | No Comments

Var med och lyssna på spellicensutredningen och tankar om framtidens spelmarknad!

Maria Wennerberg-Sedigh, sekreterare, och Johan Röhr, expert i spellicensutredningen, kommer att berätta om utredningens förslag.

SPER kommer även att berätta om det viktiga ombildandet till branschorganisation och arbetet med att skapa en sund och modern spelmarknad.

Modererar eftermiddagen gör speljournalisten Bengt Hansell

-När: Den 3 april kl 2017, kl 15:30-17:00

-Var: Casino Cosmopol, Kungsgatan 65

-Hur: anmäl till info@sper.se senast 27 mars

OBS att alla måste visa ID vid inpassering hos Casino Cosmopol

Läs mer om seminariet här!

Inbjudan till SPER seminarium om utredningen

 

Jenny Nilzon börjar jobba på SPER

By | Nyheter | No Comments

Jenny Nilzon börjar jobba på SPER den 6 mars. Att SPER nu utökar bemanningen är ett led i växla upp inför ombildandet till branschorganisation. Om Jenny:

– Är van att driva och utveckla organisationer och har
arbetat med många förändringsprojekt.
– Marknadsekonom och kommunikatör i grunden
– Tidigare arbetat som vd på kommunikationsbyrån Bite och som nordisk
pr-chef på Panasonic.
– Flera års erfarenhet från spelbranschen och var bland annat med och
utvecklade ett nytt lotteri- och underhållningskoncept på Novamedia.

Expertgrupp får ökad makt att fälla spelreklam

By | Pressmeddelanden och artiklar | No Comments

Spelbranschens Etiska Råd (SPER) ökar oberoendet för bedömning av spelreklam. En expertgrupp kan nu själva granska, bedöma och fälla spelreklam som anmäls till SPER. Besluten fattades tidigare i SPER:s styrelse. Förändringen är ett led i att öka förtroendet för spelbranschen, skapa en hållbar spelmarknad med tydliga riktlinjer för vad som är etisk marknadsföring.

-Vi tar ledartröjan för en hållbar spelmarknad med stärkt konsumentskydd och ökat spelansvar. Det är viktigt att det sker en oberoende prövning av spelreklam som anmäls till oss. Genom att besluten fattas av expertgruppen ökar vi självständigheten och trovärdigheten, säger Maria Lindström, generalsekreterare för SPER.

SPER ombildas inom kort till branschorganisation för hela spelbranschen och kommer då att jobba ännu hårdare med frågor om förtroende för branschen och ett högt konsumentskydd.

Att branschen själva tar ansvar för etisk reklam och marknadsföring är en viktig del på en sund spelmarknad. Självreglering är ofta bättre än lagstiftning då den snabba tekniska utvecklingen gör att lagstiftning snabbt blir inaktuell.

Fakta om Spers Externa Expertgrupp för marknadsföring (SEEM):

 • SPER:s medlemmar har antagit riktlinjer för etisk marknadsföring för spel.
 • Privatpersoner, organisationer och andra medlemmar kan anmäla brott mot riktlinjerna.
 • SEEM granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPER:s riktlinjer för marknadsföring och fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot SPER:s riktlinjer eller inte.
 • Alla beslut publiceras på SPER:s hemsida
 • SEEM består av tre ledamöter som har expertis inom frågor om spel, företagsetik och kommunikation. SEEM leds av en jurist kunnig inom marknadsrätt.

SPER ombildas till branschorganisation

By | Nyheter, Pressmeddelanden och artiklar | No Comments

Styrelsen för SPER har beslutat att organisationen ska ombildas till en branschorganisation för spelbranschen. Beslutet är en konsekvens av att samtalen med de i Sverige oreglerade spelbolagen om en gemensam självreglering inte nått önskat resultat.

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER undertecknade i somras en gemensam avsiktsförklaring. Syftet var att ta fram samlade riktlinjer för självreglering av spelmarknaden med målet att på sikt bilda en gemensam branschorganisation. Under hösten har arbetet fortlöpt i arbetsgrupper med representanter från både SPER och BOS. Dessvärre har samtalen inte nått hela vägen fram och har nu avbrutits.

– Vår målsättning var att hitta en standard som alla aktörer kunde ställa sig bakom och att bilda en gemensam branschorganisation. Vi nådde tyvärr inte ända fram. För oss var frågorna om konsumentskydd centrala i diskussionerna, kommenterar SPER:s generalsekreterare Maria Lindström.

SPER vill säkerställa ett högt konsumentskydd och kommer därför förstärka sitt arbete för en ansvarsfull spelbransch. I samband med att spelmarknaden omregleras behövs en stark branschorganisation som är beredd att ta ansvar för en verksamhet som uppfyller regeringens spelpolitiska mål. Arbetet med att ombilda SPER från etiskt råd till branschorganisation inleds inom kort.

– Den svenska spelpolitiken utgår från målet om en sund och säker spelmarknad. Det är viktigt att ta sociala hänsyn i den kommande regleringen och krav på hur man marknadsför produkter och spel. Vi vill samla alla aktörer som vill hjälpas åt för att nå det målet, säger Maria Lindström.

SPER samlar redan idag 75 procent av branschens aktörer sett till omsättning, men vill även skapa möjlighet för fler aktörer och bolag att ansluta sig. SPER har under 15 år arbetat med riktlinjer, främst för en ansvarsfull marknadsföring. Den nya branschorganisationen ska föra det arbetet vidare men också brett arbeta för att stärka förtroendet för branschen och vara en samtalspartner till regeringen, myndigheter och andra aktörer.

Branschorganisationen kommer vara öppen för alla som får licens i Sverige. För de som ställer sig bakom SPER:s riktlinjer kring marknadsföring öppnar SPER vid kommande årsmöte möjlighet för stödmedlemskap.

För mer information kontakta generalsekreterare Maria Lindström 070-320 28 12.

 

SPER frukostseminarium 7 november

By | Nyheter | No Comments

SPER bjuder till frukostseminarium för alla intresserade den 7 november.

Inför omregleringen av spelmarknaden, vilka lärdomar kan dras från omregleringar i andra branscher? Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening, berättar om omregleringen av apoteksmarknaden och viktiga lärdomar.

Tid: Seminariet är kl 8:00-8:45. Frukost serveras från kl 7:30

Plats: World Trade Center, ingång från Kungsbron 1.

OSA senast 26 oktober till info@sper.se

SPER och BOS överens om avsiktsförklaring

By | Nyheter | No Comments

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER har idag antagit en gemensam avsiktsförklaring. Syftet är att ta ett gemensamt ansvar för självreglering i det kommande licenssystemet avseende bl.a. marknadsföring. På sikt är förhoppningen att bilda en gemensam branschorganisation.

– Vår förhoppning är att samtliga spelbolag som får en licens i Sverige kommer att söka inträde i en gemensam branschorganisation. Då blir organisationen den naturliga samtalspartnern i alla spelrelaterade frågor, inte minst för politiska beslutsfattare, säger Gustaf Hoffstedt.

– Det här är en signal till spelutredare Hallstedt om att självreglering bör vara ett centralt inslag i den kommande licensregleringen av spelmarknaden. Avsikts­förklaringen om att bilda en gemensam branschorganisation är ett första men viktigt steg mot en ordning där branschen gemensamt verkar för en sund spel­marknad, säger Maria Lindström.

Läs hela avsiktsförklaringen här AvsiktsforklaringSPERBOS

SPER friar Miljonlotteriets direktreklam

By | Nyheter | No Comments

Miljonlotteriet har anmälts till SPER för påträngande direktmarknadsföring. Marknadsföringen rör reklamutskick och telefonsamtal. SPER:s styrelse har beslutat att marknadsföringen inte strider mot gällande riktlinjer, SPER:s etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring för spel. Beslutet är i enlighet med den rekommendation till beslut som SPER:s externa expertgrupp för marknadsföring, SEEM, har utfärdat.

 • Det är bra att spelreklam anmäls och prövas på det här sättet. Det är en del i systemet med självreglering. Det är viktigt att medlemmarna följer de riktlinjer som satts upp och tar ansvar för att spelreklamen görs på ett ansvarsfullt sätt, säger Maria Lindström generalsekreterare för SPER.
 • SPER:s väl genomarbetade granskning är viktig för oss, ansvarsfull marknadsföring är en förutsättning för Miljonlotteriets verksamhet säger Åsa Fredriksson, marknads- och kommunikationschef på Miljonlotteriet

För mer information läs här ››

SPER seminarium i Almedalen

By | Nyheter | No Comments

Välkomna på seminarium i Almedalen som SPER har i samarbete med Resumé! Seminariet är på temat Etik i spelbranschen: vem tar ansvar för en hållbar spelmarknad. Tid och plats: 5/7 kl 10:15-11:15, Kronstallgränd 4.

Medverkande:

 • Ardalan Shekarabi, civilminister, Regeringen
 • Maria Lindström, generalsekreterare, Spelbranschens Etiska Råd
 • Elisabeth Trotzig, reklamombudsman, Reklamombudsmannen
 • Agnetha Börjesson, riksdagsman, Miljöpartiet
 • Mattias Kelmeling, jurist, Hansen Advokatbyrå

SPER fäller Miljonlotteriet för påträngande marknadsföring

By | Nyheter | No Comments

SPER:s styrelse har beslutat att fälla Miljonlotteriet för att ha brutit mot SPER:s etiska riktlinjer för marknadsföring. En person har anmält reklamen eftersom han fått SMS-reklam från Miljonlotteriet trots att han registrerat sitt mobilnummer i NIX-registret. SPER:s externa expertgrupp, SEEM, har granskat reklamen och finner att den upplevs som påträngande, och därmed strider mot SPER:s riktlinjer.

-Man ska självklart inte få SMS-reklam om spel om man registrerat sitt mobilnummer i NIX-registret. Ett nej tack till reklam ska respekteras. I detta fall var det ett misstag som ledde till att sms:et sändes till anmälaren. Det är bra att man nu sett över sina rutiner för att det inte ska hända igen. Miljonlotteriet har därmed vidtagit åtgärder för att följa våra riktlinjer. Reklamen blev ändå fälld eftersom den i detta fall blev påträngande och det strider mot våra riktlinjer, säger Maria Lindström generalsekreterare SPER.

 

– Vi på Miljonlotteriet beklagar verkligen det inträffade. Det var den mänskliga faktorn, det vill säga ett misstag, som gjorde att den här personen inkluderades i vårt SMS-utskick. Naturligtvis ska det inte få ske. Vi har infört extra kontroller för att misstaget inte ska upprepas, säger Mattias Westholm, tf VD Miljonlotteriet.

 

Läs mer här

SPER friar Tv-reklam för Sverigelotten

By | Nyheter | No Comments

SPER:s styrelse har beslutat att fria Folkspel från överträdelse av SPERs etiska riktlinjer för marknadsföring. Folkspels Tv-reklam för Sverigelotten har anmälts till SPER för att det inte framkommer i Tv-reklamen vart man kan vända sig vid spelproblem.

SPER:s oberoende expertgrupp, SEEM, har granskat reklamen och anser att den följer SPER:s riktlinjer för marknadsföring. Enligt SPER:s riktlinjer måste information om vart man kan vända sig vid spelproblem måste finnas lättillgänglig där spel tillhandahålls. Sådan information ska exempelvis finnas på själva lotterna och i digitala kanaler där lotterna säljs.

-Det är självklart viktigt att det finns lättillgänglig information om vart man kan vända sig vid spelproblem. Detta följer Folkspel, och det är bra. Exempelvis finns telefonnumret på Stödlinjen på själva Sverigelotten, vilket är ett krav som SPER har på sina medlemmar, säger Maria Lindström generalsekreterare för SPER.

-Folkspel har som målsättning att erbjuda spännande spel med stort underhållningsvärde i en trygg och ansvarsfull miljö. Utöver att följa de legala och självreglerande reglerna så har Folkspel beslutat att införa information om var man kan vända sig för att få information om spelberoende på så många reklamenheter som det är möjligt av praktiska skäl. Redan till årsskiftet kommer merparten av all reklam från Folkspel innehålla information om var man kan vända sig om man upplever sig vara i riskzonen för spelproblem, säger Henrik Lindroth marknadschef för Folkspel.

Kontaktinformation:

Maria Lindström, generalsekreterare för SPER: 070-320 28 12

Henrik Lindroth, marknadschef Folkspel: 0730 – 914422

Läs mer här