Aktuellt

SPER:s expertgrupp friar Postkodlotteriets reklamfilm

By | Pressmeddelanden och artiklar

Svenska Postkodlotteriet har anmälts till SPER för sin reklamfilm ”Sommarstugan”. Filmen anses av anmälaren mana till överdrivet spelande samt erbjuda en lösning på finansiella problem vilket skulle strida mot SPER:s riktlinjer för marknadsföring. SEEM, SPER:s oberoende expertgrupp för marknadsföring, har gjort en bedömning av den anmälda reklamen. SEEM har kommit fram till att reklamen inte strider mot SPER:s riktlinjer.

Anmälaren har anfört att reklamfilmen anspelar på att förlorad egendom, och även till viss mån livsglädje, kan botas genom spel varför reklamfilmen strider mot riktlinjerna. SEEM anser att genomsnittskonsumenten sannolikt inte uppfattar reklamfilmen på det sätt som anmälaren har gjort gällande: ”Även om filmen visserligen visar en äldre kvinna som blir berörd av att hon får en stuga av närstående som hon en gång i tiden inte har kunnat ha kvar finner SEEM att reklamfilmen framförallt ger intryck av omtanke och värme, de två yngre personerna har velat glädja den äldre kvinnan”.

– Det är bra att spelreklam anmäls till oss och prövas. Självreglering och konsumentskydd är grundbultar i vårt arbete. Varje anmälan bidrar till att vi granskar oss själva ännu lite mer, tar vårt ansvar och utvecklar det som behövs, säger Jenny Nilzon, vd för Spelbranschens Riksorganisation.

Fakta SEEM: SEEM är SPER:s externa och oberoende expertgrupp för marknadsföring. Expertgruppen granskar anmäld marknadsföring utifrån SPER:s Etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar samt fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot riktlinjerna eller ej.

För mer information:

Jenny Nilzon

VD Spelbranschens Riksorganisation

Tfn: 070-540 17 60

www.sper.se/fallningar

Ny branschorganisation sjösatt på spelmarknaden

By | Nyheter

Idag lanseras Spelbranschens Riksorganisation, som har som mål att representera hela den framtida reglerade spelmarknaden. Medlemmar är alla aktörer med svenskt tillstånd och möjlighet till stödmedlemskap finns för övriga, där Åländska Paf är först ut. Styrelsens ordförande blir Lennart Käll från Svenska Spel och vice ordförande Anders Årbrandt, Novamedia. Till vd har Jenny Nilzon utsetts.

I slutet av förra året berättade Spelbranschens Etiska Råd om ambitionerna att ombildas till branschorganisation och idag klubbades beslutet igenom. Spelbranschens Riksorganisation kommer att vara ett organ som företräder den samlade spelmarknaden, både online och offline, och särskilt tillvarata medlemmarnas intressen. Arbetet ska fokusera på att skapa en sund, modern och hållbar spelmarknad.

– Vi har flera stora utmaningar i branschen, till exempel att det generella förtroendet minskar, säger Jenny Nilzon. Nu måste vi börja göra mer och snacka mindre. Att samarbeta över gränserna kommer vara avgörande om vi ska lyckas och det är därför särskilt roligt att Paf kommit med. Och vi vet att flera är intresserade att vara med i arbetet framåt och det välkomnar vi.

Spelbranschens Riksorganisation kommer att ta ett bredare anslag och arbeta med fler frågor än spelreklam och spelansvar, som varit det etiska rådet fokus under 15 år. Bland annat har organisationen som ambition att öka kunskapen om spel och spelande i olika målgrupper och verka för att mer forskning kan genomföras.

Organisationen ska fortsätta att utveckla självreglerande standarder för etisk marknadsföring och ha fokus på ett högt konsumentskydd. Genom det oberoende granskningsorganet SEEM kan spelreklam anmälas, bedömas och fällas.

Jenny Nilzon är utbildad i marknadsekonomi och change management och har tidigare arbetat som nordisk PR-chef på Panasonic, som vd för Kommunikationsbyrån Bite och med ledningen på Novamedia.

-Vi är jätteglada att Jenny Nilzon tackade ja till uppdraget som vd för Spelbranschens Riksorganisation, hon kan både spelbranschen och är en driven förändringsledare. Det kommer att behövas när vi ska rustas för nya tider, säger Lennart Käll, Svenska Spel.

FAKTA SPELBRANSCHENS RIKSORGANISATION: tidigare Spelbranschens Etiska Råd, samlar etablerade aktörer på den svenska spelmarknaden. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportlotteriet. Stödmedlem är Paf. Spelbranschens Riksorganisation arbetar för en sund, modern och hållbar spelmarknad.

Styrelse består av: ordförande Lennart Käll, Svenska Spel, vice ordförande Anders Årbrandt, Novamedia Postkodlotteriet, Hans Skarplöth, ATG,  Anders Johansson, Kombispel, Hans Sahlin, Folkspel och Annika Nyberg Miljonlotteriet.

 

SPER positiva till förslag om omreglering av spelmarknaden men vill ha starkare konsumentskydd

By | Nyheter

Idag presenterade den statliga utredaren Håkan Hallstedt sitt slutbetänkande om en reglering av den svenska spelmarknaden. Spelbranschens Etiska Råd, SPER, välkomnar utredningen och vill få en omreglering på plats så snart som möjligt. Åtgärderna för ett högt konsumentskydd är dock otillräckliga, eftersom det inte finns något förslag om riskklassificering av spel.

-Vi tycker att det är bra att utredaren tar upp spelproblematiken som finns. Flera bra förslag om nya åtgärder för att skapa ett högt konsumentskydd presenteras, så som gemensam avstängning från samtliga spelbolag. Men SPER anser att regelverket måste göra tydlig skillnad på att olika spel har olika risk. Både marknadsföringen och spelansvaret måste anpassas efter risk, säger Maria Lindström, generalsekreterare för Spelbranschens Etiska Råd.

Sedan 2008 har antalet personer med allvarliga spelproblem ökat med 30 procent. I regeringens eget kommittédirektiv för omregleringen betonar man konsumentskyddet och skriver: ”Ett högt konsumentskydd förutsätter också en reglering som tar sociala hänsyn, med krav på bl.a. måttfull marknadsföring”

Utredningen innehåller förslag om att regler och villkor för bonusar som erbjuds en spelare ska vara tydliga. Utredningen innehåller dock inget tak på bonusar.

– Vi står inför ett vägskäl i svensk spelpolitik. Nu måste vi få bukt med den påträngande reklamen för riskfyllda spel. Tyvärr kan vi inte se att utredningen når ända fram. Det är inte måttfullt att marknadsföra riskfyllda spel med erbjudanden om höga bonusar, säger Maria Lindström.

SPER:s arbete utgår från att lagstiftning behöver kompletteras med att branschen tar ett eget ansvar för att agera sunt och hållbart. SPER har arbetar i 15 år med riktlinjer för etiskt marknadsföring och spelansvar. SPER kommer nu att sammanfatta sina synpunkter mer i detalj i ett remissvar, innan regeringen och riksdagen behandlar frågan politiskt.

SPER bjuder in till seminarium om spellicensutredningen 3 april

By | Nyheter

Var med och lyssna på spellicensutredningen och tankar om framtidens spelmarknad!

Maria Wennerberg-Sedigh, sekreterare, och Johan Röhr, expert i spellicensutredningen, kommer att berätta om utredningens förslag.

SPER kommer även att berätta om det viktiga ombildandet till branschorganisation och arbetet med att skapa en sund och modern spelmarknad.

Modererar eftermiddagen gör speljournalisten Bengt Hansell

-När: Den 3 april kl 2017, kl 15:30-17:00

-Var: Casino Cosmopol, Kungsgatan 65

-Hur: anmäl till info@sper.se senast 27 mars

OBS att alla måste visa ID vid inpassering hos Casino Cosmopol

Läs mer om seminariet här!

Inbjudan till SPER seminarium om utredningen

 

Jenny Nilzon börjar jobba på SPER

By | Nyheter

Jenny Nilzon börjar jobba på SPER den 6 mars. Att SPER nu utökar bemanningen är ett led i växla upp inför ombildandet till branschorganisation. Om Jenny:

– Är van att driva och utveckla organisationer och har
arbetat med många förändringsprojekt.
– Marknadsekonom och kommunikatör i grunden
– Tidigare arbetat som vd på kommunikationsbyrån Bite och som nordisk
pr-chef på Panasonic.
– Flera års erfarenhet från spelbranschen och var bland annat med och
utvecklade ett nytt lotteri- och underhållningskoncept på Novamedia.

Expertgrupp får ökad makt att fälla spelreklam

By | Pressmeddelanden och artiklar

Spelbranschens Etiska Råd (SPER) ökar oberoendet för bedömning av spelreklam. En expertgrupp kan nu själva granska, bedöma och fälla spelreklam som anmäls till SPER. Besluten fattades tidigare i SPER:s styrelse. Förändringen är ett led i att öka förtroendet för spelbranschen, skapa en hållbar spelmarknad med tydliga riktlinjer för vad som är etisk marknadsföring.

-Vi tar ledartröjan för en hållbar spelmarknad med stärkt konsumentskydd och ökat spelansvar. Det är viktigt att det sker en oberoende prövning av spelreklam som anmäls till oss. Genom att besluten fattas av expertgruppen ökar vi självständigheten och trovärdigheten, säger Maria Lindström, generalsekreterare för SPER.

SPER ombildas inom kort till branschorganisation för hela spelbranschen och kommer då att jobba ännu hårdare med frågor om förtroende för branschen och ett högt konsumentskydd.

Att branschen själva tar ansvar för etisk reklam och marknadsföring är en viktig del på en sund spelmarknad. Självreglering är ofta bättre än lagstiftning då den snabba tekniska utvecklingen gör att lagstiftning snabbt blir inaktuell.

Fakta om Spers Externa Expertgrupp för marknadsföring (SEEM):

  • SPER:s medlemmar har antagit riktlinjer för etisk marknadsföring för spel.
  • Privatpersoner, organisationer och andra medlemmar kan anmäla brott mot riktlinjerna.
  • SEEM granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPER:s riktlinjer för marknadsföring och fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot SPER:s riktlinjer eller inte.
  • Alla beslut publiceras på SPER:s hemsida
  • SEEM består av tre ledamöter som har expertis inom frågor om spel, företagsetik och kommunikation. SEEM leds av en jurist kunnig inom marknadsrätt.

SPER ombildas till branschorganisation

By | Nyheter, Pressmeddelanden och artiklar

Styrelsen för SPER har beslutat att organisationen ska ombildas till en branschorganisation för spelbranschen. Beslutet är en konsekvens av att samtalen med de i Sverige oreglerade spelbolagen om en gemensam självreglering inte nått önskat resultat.

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER undertecknade i somras en gemensam avsiktsförklaring. Syftet var att ta fram samlade riktlinjer för självreglering av spelmarknaden med målet att på sikt bilda en gemensam branschorganisation. Under hösten har arbetet fortlöpt i arbetsgrupper med representanter från både SPER och BOS. Dessvärre har samtalen inte nått hela vägen fram och har nu avbrutits.

– Vår målsättning var att hitta en standard som alla aktörer kunde ställa sig bakom och att bilda en gemensam branschorganisation. Vi nådde tyvärr inte ända fram. För oss var frågorna om konsumentskydd centrala i diskussionerna, kommenterar SPER:s generalsekreterare Maria Lindström.

SPER vill säkerställa ett högt konsumentskydd och kommer därför förstärka sitt arbete för en ansvarsfull spelbransch. I samband med att spelmarknaden omregleras behövs en stark branschorganisation som är beredd att ta ansvar för en verksamhet som uppfyller regeringens spelpolitiska mål. Arbetet med att ombilda SPER från etiskt råd till branschorganisation inleds inom kort.

– Den svenska spelpolitiken utgår från målet om en sund och säker spelmarknad. Det är viktigt att ta sociala hänsyn i den kommande regleringen och krav på hur man marknadsför produkter och spel. Vi vill samla alla aktörer som vill hjälpas åt för att nå det målet, säger Maria Lindström.

SPER samlar redan idag 75 procent av branschens aktörer sett till omsättning, men vill även skapa möjlighet för fler aktörer och bolag att ansluta sig. SPER har under 15 år arbetat med riktlinjer, främst för en ansvarsfull marknadsföring. Den nya branschorganisationen ska föra det arbetet vidare men också brett arbeta för att stärka förtroendet för branschen och vara en samtalspartner till regeringen, myndigheter och andra aktörer.

Branschorganisationen kommer vara öppen för alla som får licens i Sverige. För de som ställer sig bakom SPER:s riktlinjer kring marknadsföring öppnar SPER vid kommande årsmöte möjlighet för stödmedlemskap.

För mer information kontakta generalsekreterare Maria Lindström 070-320 28 12.

 

SPER frukostseminarium 7 november

By | Nyheter

SPER bjuder till frukostseminarium för alla intresserade den 7 november.

Inför omregleringen av spelmarknaden, vilka lärdomar kan dras från omregleringar i andra branscher? Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening, berättar om omregleringen av apoteksmarknaden och viktiga lärdomar.

Tid: Seminariet är kl 8:00-8:45. Frukost serveras från kl 7:30

Plats: World Trade Center, ingång från Kungsbron 1.

OSA senast 26 oktober till info@sper.se

SPER och BOS överens om avsiktsförklaring

By | Nyheter

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER har idag antagit en gemensam avsiktsförklaring. Syftet är att ta ett gemensamt ansvar för självreglering i det kommande licenssystemet avseende bl.a. marknadsföring. På sikt är förhoppningen att bilda en gemensam branschorganisation.

– Vår förhoppning är att samtliga spelbolag som får en licens i Sverige kommer att söka inträde i en gemensam branschorganisation. Då blir organisationen den naturliga samtalspartnern i alla spelrelaterade frågor, inte minst för politiska beslutsfattare, säger Gustaf Hoffstedt.

– Det här är en signal till spelutredare Hallstedt om att självreglering bör vara ett centralt inslag i den kommande licensregleringen av spelmarknaden. Avsikts­förklaringen om att bilda en gemensam branschorganisation är ett första men viktigt steg mot en ordning där branschen gemensamt verkar för en sund spel­marknad, säger Maria Lindström.

Läs hela avsiktsförklaringen här AvsiktsforklaringSPERBOS

SPER friar Miljonlotteriets direktreklam

By | Nyheter

Miljonlotteriet har anmälts till SPER för påträngande direktmarknadsföring. Marknadsföringen rör reklamutskick och telefonsamtal. SPER:s styrelse har beslutat att marknadsföringen inte strider mot gällande riktlinjer, SPER:s etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring för spel. Beslutet är i enlighet med den rekommendation till beslut som SPER:s externa expertgrupp för marknadsföring, SEEM, har utfärdat.

  • Det är bra att spelreklam anmäls och prövas på det här sättet. Det är en del i systemet med självreglering. Det är viktigt att medlemmarna följer de riktlinjer som satts upp och tar ansvar för att spelreklamen görs på ett ansvarsfullt sätt, säger Maria Lindström generalsekreterare för SPER.
  • SPER:s väl genomarbetade granskning är viktig för oss, ansvarsfull marknadsföring är en förutsättning för Miljonlotteriets verksamhet säger Åsa Fredriksson, marknads- och kommunikationschef på Miljonlotteriet

För mer information läs här ››