Nyheter

ESO-rapport om spelmarknaden

By 17 februari, 2015 No Comments

Nätspelandet via utländska bolag ökar i Sverige och därmed går samhället miste om intäkter. Dags för nya regler?

Strikta regler och exklusiva tillstånd råder på den svenska spelmarknaden och överskottet för verksamheten ska gå till samhällsnyttga ändamål.

Samtidigt ökar spelandet över internet, via utländskt reglerade bolag, utom räckhåll för det svenska regelverket och ambitionen att fördela överskottet.

På ett seminarium som Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, höll den 12 februari presenterades och diskuterades en ny rapport i ämnet: En ny giv? av ekonomie doktor David Sundén,

Några frågeställningar i rapporten är: Vad händer om dagens reglering inte ändras? Hur påverkas kontrollen och överskottet om spelmarknaden öppnas för internationell konkurrens? Hur kan och bör spelmarknadsregleringen ändras? Titta på seminariet här