Den svenska spelmarknaden

Spelmarknaden omsatte totalt 22,6 miljarder kronor efter utbetalda vinster under 2017. Jämfört med året innan ökade omsättningen  med 3,2 procent. En viss avmattning i tillväxttakten kan noteras jämfört med föregående period då tillväxten var 5,3 procent. Tillväxten drivs främst av aktörer utan svenskt tillstånd som fortsätter ta marknadsandelar och omsatte drygt 5,5 miljarder kronor. Aktörer med svenskt tillstånd omsatte knappt 17,1 miljarder kronor efter utbetalda vinster. Det är en minskning med 0,5 procent jämfört med året innan.

Trender på spelmarknaden

  • Fortsatt stark tillväxt, marknaden ökar
  • Aktörer utan svenskt tillstånd tar fortsatt marknadsandelar
  • Färre som spelar – men de som spelar, spelar mer
  • Snabb teknisk utveckling, allt mer teknikberoende bransch
  • Ändrade kundbeteenden, mobila plattformar växer
  • En ny spellicensutredning lämnades 31 mars 2017. Dagens lotterilag är från 1994 och bygger på 1939 års lotteriförordning. En omreglering kan komma att ske 1 januari 2019.

Källa: Lotteriinpektionen