SPERs arbete präglas av öppna relationer, regelbunden dialog, tydlighet samt en hög etisk nivå.

Det är viktigt för oss att ha en god dialog med olika intressenter som påverkar och påverkas av vår verksamhet.

Synpunkter på våra medlemmars reklam?

Om du anser att SPERs medlemmar bryter mot riktlinjerna för marknadsföring , ladda ner formuläret och fyll i din synpunkter. Skicka sedan ifyllt formulär till info@sper.se.

Om du vill tacka nej till reklam

Alla gillar inte reklam. Av den anledningen finns det flera sätt för allmänheten att tacka nej till och/eller klaga på reklam. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga!

Om du inte vill bli uppringd på din telefon

Ring 077 228 00 00, om du vill spärra din mobiltelefon via NIX-registret. Följ länken för mer information!

Finansdepartementet

Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former.

Ambitionen är att motverka ett överdrivet spelande, som kan leda till spelberoende, och därigenom uppnå ett av målen inom folkhälsoområdet. Överskottet från spel ska gå bland annat till folkrörelserna och hästsporten och därmed komma allmänheten tillgodo.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen – är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Det är de som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig.

Myndigheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen, som har fullt ansvar för verksamheten.

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO)

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets egenåtgärdskansli som verkar för effektiv självsanering av marknadskommunikation.

ROs uppgift är att arbeta för hög etisk nivå i all marknadsföring riktad mot i huvudsak den svenska marknaden. Korrekt, hederlig och laglig reklam ökar konsumenternas förtroende för annonsörerna och är en förutsättning för en välfungerande marknad.

Den Nationella stödlinjen för spelare och anhöriga drivs av Forum, Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid centrum för psykiatriforskning och Karolinska institutet, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.

Stödlinjens telefonlinje, 020-81 91 00, är öppen alla helgfria vardagar mellan 9.00 och 21.00. Samtalet till dem är kostnadsfritt, även från mobiltelefon.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten arbetar för att öka kunskapen om spel och dess konsekvenser. Folkhälsomyndigheten utvecklar även metoder för förebyggande arbete inom spel och hälsa.

Spelprevention är en kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här kan du läsa om forskning om spel om pengar och spelproblem, förebyggande metoder, strategier mot spelproblem och om nyheter inom området.