Nyheter

Nya förskrifter för EMV lotterier

By 3 februari, 2015 No Comments

Lotteriinspektionen har meddelat nya föreskrifter avseende on-line lotterier som erbjuds av de spelbolag som ligger under tillsyn av Lotteriinspektionen.

Föreskrifterna avser bl.a. att minimera eventuella sociala skadeverkningar för den enskilde av spelverksamheten. Regleringen utgör en miniminivå och är till sin form generell dvs. den gäller samtliga aktörer som anordnar lotterier enligt 21a § lotterilagen.

Den föreslagna regleringen syftar också till att, så långt myndighetens mandat sträcker sig, genomföra Europeiska Kommissionens rekommendation av den 14 juli 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespelstjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/47/EU).

Föreskrifterna träder ikraft den 1 juli 2015.  Läs meddelandet i sin helhet här