Sper företräder spelbranschen i Sverige

Spelbranschens Riksorganisation företräder spelmarknaden i Sverige och tillvarata särskilt medlemmarnas intressen. Uppdraget är att verka för en sund, modern och hållbar spelmarknad. Medlemmarnas ansvar är att agera på ett etiskt riktigt sätt och tillsammans arbeta för en långsiktig utveckling av spelbranschen. Det görs genom att sätta upp och följa gemensamma riktlinjer för spelansvar och marknadsföring och integrera speletiska frågor som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Medlemmarna består av organisationer med speltillstånd från svenska Lotteriinspektionen. Sper välkomnar stödmedlemskap för aktörer som på annat sätt är engagerade på den svenska spelmarknaden och håller ett högt konsumentskydd i fokus.