Spelbranschens Riksorganisation samlar alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige kring viktiga speletiska frågor. Syfte är att företräda den samlade spelmarknaden och särskilt tillvarata medlemmarnas intressen. Uppdraget är att öka kunskapen spel och spelbranschen och tillse att medlemmarna utvecklar och följer de gemensamma riktlinjerna för spelansvar och marknadsföring och försäljning av spel.

SPER:s medlemmar vill ta eget ansvar för att agera på ett etiskt riktigt sätt och arbeta för en hållbar utveckling inom spelbranschen. Det gör de genom att integrera speletiska frågor som en naturlig del i det dagliga arbetet och erbjuda spel på en nivå som är hållbar för kunderna. I detta ligger även att erbjuda konkurrenskraftiga produkter, att göra saker rätt och i tillräckligt stor utsträckning för att stå emot faktiska och potentiella nya aktörer som agerar utan tillstånd på den svenska marknaden. En svår balansgång som SPER måste vara bra på att hantera.

SPER vill samarbeta med alla aktörer på marknaden, som medlem, stödmedlem eller på annat sätt för att ta gemensamt ansvar för spelmarknaden och verka för en sund, modern och hållbar utveckling. För att få vara medlem krävs tillstånd eller licens i Sverige, vilket inte krävs för att vara stödmedlem eller samarbetspartner.

Beslutande organ i SPER är årsmötet, extra årsmöte, styrelsen samt nämnden för prövning av överträdelser. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare lägst tre och högst fem ledamöter.

Det operativa arbetet i SPER drivs av två personer, Jenny Nilzon, vd och Maria Lindström, operativ chef, och rapporterar till ordförande och styrelsen.

STYRELSE OCH MEDLEMMAR

Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportlotteriet. Stödmedlem är Paf.

Styrelse består av: ordförande Lennart Käll, Svenska Spel, Hans Skarplöth, ATG, Anders Årbrandt, Novamedia Postkodlotteriet, Anders Johansson, Kombispel, Hans Sahlin, Folkspel och Annika Nyberg Miljonlotteriet.