Våra medlemmar är med och utvecklar en sund spelmarknad

Spers arbete präglas av öppna relationer, regelbunden dialog, tydlighet samt en hög etisk nivå. Våra medlemmar:

 • Representerar 75 procent av spelmarknaden i Sverige
 • Har svenskt tillstånd att tillhandahålla eller anordna spel om pengar
 • Verkar under översyn av Lotteriinspektionen
 • Åtar sig att uppfylla Spers ändamål och följa föreningens stadgar
 • Följer gemensamma etiska riktlinjer för spelansvar och marknadsföring
 • Blir granskade och kan anmälas utifrån gemensamma riktlinjer av SEEM
 • Klassificerar produkt utifrån risk
 • Utbildar sina medarbetare i spelanasvar
 • Engagerar sig i olika arbetsgrupper

Att vara medlem i Sper är en kvalitetsstämpel – för beslutsfattare och konsument. Som medlem får du:

 • Möjlighet att påverka praxis på marknaden
 • Rådgivning och strategiskt bollplank
 • Rådgivning specifikt kring nya lagen
 • Utbildning i spelansvar, hållbarhet och hur vi ökar vårt anseende
 • Tillgång till Gamgard
 • Driva branschgemensamma frågor som för branschen framåt
 • Politiskt påverkansarbete
 • Ökad transparens: granskas av det oberoende organet SEEM
 • En trovärdig remissinstans som representeras i politiska dialoger och utredningar
 • En plattform för branschens spelbolag att träffas och lära känna varandra
 • Nyhetsbrev och löpande medlemsinformation
 • Tillgång till lokaler för möten och träffar

Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta: jenny.nilzon@sper.se, 070-540 17 60.

Här nedanför presenteras alla medlemmar  i bokstavsordning:

ATG

ATG , AB Trav & Galopp grundades 1974. Vårt uppdrag är att trygga de långsiktiga förutsättningarna för svensk trav- och galoppsport genom att innovativt och ansvarsmedvetet anordna spel på hästar.

Vi sätter hästen i centrum i vår marknadsföring: Genom att knyta sporten och spelet ännu närmare varandra även i marknadsföringen vill vi påvisa helhetsupplevelsen av levande sport och levande spel. Marknadsföringen handlar framför allt om V75, som avgörs en gång per vecka. Att direkt prata om stora vinstpotter sker idag uteslutande vid de tillfällen då det är jackpot. De snabba, dagliga spelen, som är mer riskabla ur ett spelproblemsperspektiv, marknadsförs i stort sett inte alls.

Kombispel

Kombispel administrerar, distribuerar och säljer rikslotterier för arbetarrörelsen och andra uppdragsgivare. Våra nuvarande produkter är Femman, Glädjelotten och Trippelskrapet.

Vi har anordnat spel och lotterier ända sedan 1956. De senaste 28 åren har vår främsta produkt varit Kombilotteriet. Dagens spelmarknad är förstås väldigt annorlunda än då vi startade vår verksamhet men vår målsättning är fortfarande densamma. Spännande underhållning för alla!

Spelansvarsfrågan är en viktig fråga som vi som spelarrangör ständigt har i åtanke när vi kommunicerar och utvecklar våra lotterier. Vi ser samarbetet kring SPERs riktlinjer som en viktig bas för vårt arbete med marknadsföring av våra produkter. Dessa innefattar bland annat att vår reklam ska vara hederlig, laglig, inte för påträngande. Reklamen ska inte heller rikta sig mot sårbara grupper eller minderåriga. Den ska inte heller överdriva möjligheterna till vinst eller hävda att utfallet beror på något annat än slumpen.

Folkspel

Folkspel är föreningslivets eget spelbolag. Vi är en ideell organisation och våra ägare består av 70 riksorganisationer, som i sin tur har drygt fem miljoner medlemmar i 35.000 föreningar spridda över hela landet. Sedan starten 1991 har vi genererat närmare 15,8 miljarder till Sveriges alla lokala idrottsklubbar och föreningar.

Tack vare att Folkspel inte har några privata vinstintressen går allt överskott från försäljningen av – BingoLotto, Sverigelotten och Kosing – tillbaka till föreningslivet. Dels som bulkbehållning vid butiksförsäljning, dels som direktbehållning när föreningar och lag själva säljer lotter.

Genom att sälja våra lotter får föreningarna ett välbehövligt tillskott till föreningskassan. Pengar som de själva bestämmer hur de ska använda.

Idrottens Spel

Idrottens Spel har arbetat med spel och lotterier i över 30 år. Vi finns till för att stärka det ideella föreningslivet i Sverige och har sedan år 1979 genererat stora överskott till föreningar inom olika idrotter. Idrottens spel skapar möjligheter för det ideella föreningslivet runt om i Sverige och ger ungdomar chansen att utöva det de älskar.

För Idrottens Spel är det viktigt att erbjuda säkra och trygga produkter till våra gäster och kunder och arbetet med vårt spelansvar står alltid i fokus.

Därför arbetar Idrottens Spel aktivt med frågor kring ansvarsfullt spelande i all vår verksamhet och i våra bingohallar. Att arbeta med och resonera kring spelansvarsfrågor genomsyrar allt arbete i koncernen och Idrottens Spel är stolta över att vara medlemmar i SPER.

Miljonlotteriet

Miljonlotteriet är ett lotteri som har funnits sedan 1964. Genom ditt lottköp stödjer du vår ägare IOGT-NTO:s arbete, vars vision är ett samhälle, en värld där alkohol och droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Vårt spelansvar innefattar alltifrån hur vi utvecklar våra spel till hur och var vi säljer och marknadsför våra olika produkter. Syftet med Miljonlotteriets reklam inte är att få svenska folket att spela mer, vi ska attrahera de som redan är intresserade av att spela och erbjuda dom bättre produkter än våra konkurrenter. Och för att göra det måste vi göra bra och ansvarsfull reklam.

Svebico

Svebico, Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation, grundades 1980 och representerar nästan 100  procent av Sveriges bingohallar. Att bedriva spelverksamhet är förknippat med ett stort ansvar. För att få deltaga i bingospelet måste man ha fyllt 18 år, detta gäller även i målsmans sällskap. Vi vill verka för en sund utveckling på spelmarknaden och engagerar oss därför i frågor som rör spelansvar och överdrivet spelande.

Postkodlotteriet

Det ska vara kul att spela. Spel ska vara ett sätt att umgås, få lite spänning i tillvaron och hålla drömmar vid liv. Men idag vet vi att; för mellan en och två procent av de som spelar, är det ett problem. Dessa personer ligger antingen i riskzonen för att utveckla ett spelberoende, eller är drabbade av någon form av beroendeproblematik. Det här är något vi på Novamedia och Postkodlotteriet tar på största allvar.

Grundpremissen för vår verksamhet är att vi opererar efter svensk licens och svensk lag. Det betyder att en viss del av vår omsättning måste gå tillbaka till allmännyttiga ändamål och att återbetalningen i form av spelvinster till våra kunder inte får överstiga 50 %. Allt för att inte uppmana till överdrivet spelande.

Svenska Spel

Svenska Spel bildades 1997 efter en sammanslagning av AB Tipstjänst och Penninglotteriet AB. Idag är Svenska Spel Sveriges största spelföretag med flera starka och välkända varumärken.

”Ansvar före vinst” är en bärande strategi i allt kommersiellt arbete på Svenska Spel. Konkret betyder det att vi inte leder utvecklingen av nya spelformer som riskerar att öka problemspelandet, men att vi kan erbjuda ett mer trovärdigt alternativ om någon annan utvecklat en sådan spelform som man anser kan få genomslag på spelmarknaden. Vi avstår från att göra reklam för spelformer som bedöms som riskabla.

Sportlotteriet

Sportlotteriet är ett spelkoncept som sedan 1997 genererar intäkter till svensk idrott. Lotteriet anordnas av idrottsrörelsen genom den ideella organisationen Sportalliansen Sverige vars uppgift är att maximera överskottet till idrotten. Medlemmar är svenska idrottsförbund och idrottsföreningar och konceptet har sedan starten genererat över en kvarts miljard kronor till finansieringen av svensk idrott. Vår vision är att vara en anordnare som tydligt tillvaratar idrottens intressen på spelmarknaden.

Varumärket Sportlotten är väl etablerat på marknaden och vår ambition är att lansera nya spel med idrotten i fokus. I detta utvecklingsarbete lägger vi stor vikt vid de speletiska frågorna och som medlem i SPER får vi en plattform för samverkan med andra spelanordnare kring dessa frågor.