Våra stödmedlemmar är med och utvecklar spelmarknaden

Det viktigt för oss att ha en god dialog med olika intressenter som påverkar och påverkas av spelmarknaden i Sverige. Ett stödmedlemskap visar att arbetet vi driver är viktigt för att skapa en sund, modern och hållbar spelmarknad. En större förening har ökade möjligheter att kunna påverka och förändra och varje organisation som är med i Sper stärker spelbranschens inverkan i politiken, media och samhället. Som stödmedlem får man delta i valda arbetsgrupper, utbildningar och seminarier och får tillgång till ett stort nätverk.

Vill du veta mer om vårt stödmedlemskap är du välkommen att kontakta Spers vd Jenny Nilzon via
telefon 070-540 17 60 eller mejl jenny.nilzon@sper.se.

Paf

Ålands Penningautomatförening, Paf, med säte på Åland är en offentligrättslig förening som driver det lagliga spelmonopolet på Åland. Bolaget innehar tillstånd från Ålands landskapsregering enligt lotterilagen § 12 att anordna spelautomat-, kasino-, vadslagnings- och lotterispel på Internet, till sjöss och på Åland. Paf grundades den 31 oktober 1966 och spelverksamheten började 1967.

Paf har tillsammans med Moderna försäkringar tagit fram en spelvårdsförsäkring som är avsedd att förhindra spelmissbruk. Under hösten 2015 kommer Paf att inleda ett fyraårigt forskningssamarbete med Stockholms universitet. Paf finansierar projektet med 320 000 euro. Forskningen fokuserar på olika kommunikativa metoder online för att motverka spelberoende och spelmissbruk. Forskningen leds av Per Carlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet.