Beslutande organ i SPER är årsmötet, extra årsmöte, styrelsen samt nämnden för prövning av överträdelser. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare lägst tre och högst fem ledamöter. SPER:s styrelse utses vid varje årsmöte.

Ordförande

  • Lennart Käll, Svenska Spel

vice Ordförande

  • Anders Årbrandt, Novamedia Postkodlotteriet

Ledamöter

  • Annika Nyberg Miljonlotteriet
  • Jonas Lindholm, Kombispel
  • Hans Skarplöth, ATG
  • Hans Sahlin, Folkspel