Beslutande organ i Sper är alla medlemmar via ordinarie eller extra årsmöte, föreningens styrelsen samt Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, SEEM.

Styrelsen ska enligt Spers stadgar bestå av en ordförande, vice ordförande samt ytterligare lägst tre och högst fem ledamöter. Spers styrelse utses vid ordinarie årsmötet i mars och består 2018/2019 av:

Ordförande: Anders Årbrandt, Novamedia Postkodlotteriet

vice Ordförande: Hans Skarplöth, ATG

Ledamöter:
Marie Loob, Svenska Spel
Annika Nyberg, Miljonlotteriet
Jonas Lindholm, Kombispel
Hans Sahlin, Folkspel

Suppleant 1: Stefan Palm, Idrottens Spel
Suppleant 2: Patrick Hämquist, Svebico