Beslutande organ i Sper är alla medlemmar via ordinarie eller extra årsmöte, föreningens styrelsen samt Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, SEEM.

Styrelsen ska enligt Spers stadgar bestå av en ordförande, vice ordförande samt ytterligare lägst tre och högst fem ledamöter. Spers styrelse utses vid ordinarie årsmötet i mars och består 2017/2018 av:

Ordförande: Lennart Käll, Svenska Spel

vice Ordförande: Anders Årbrandt, Novamedia Postkodlotteriet

Ledamöter
Annika Nyberg Miljonlotteriet
Jonas Lindholm, Kombispel
Hans Skarplöth, ATG
Hans Sahlin, Folkspel