SPER utvecklar och inför olika gemensamma etiska riktlinjer för att leva upp till de krav som ställs från spelbranschens olika intressenter.

SPER tror på att en väl fungerande självreglering leder till det bästa konsumentskyddet.

Självreglering betyder att branschen själv övervakar och följer de regler och riktlinjer som de själva satt upp. SPER:s medlemmar är, genom att integrera de gemensamma riktlinjerna som en naturlig del av det dagliga arbetet, beredda att ta på sig ansvaret för att självregleringen ska fungera. SPER:s auktoritet formas av hur väl de etiska riktlinjerna efterlevs.

Det är bra att påminna sig om att frivilliga överenskommelser och egna åtgärder faktiskt är möjliga att genomföra och också nästan alltid bättre än att behöva ta till lagstiftning.

Håkan Hallstedt – Generaldirektör Lotteriinspektionen

HakanH

Vilken är din syn på egenåtgärder?

Självreglering eller egenåtgärder är naturligtvis det önskvärda. Alla erkänner väl att ju mindre reglering som behövs desto bättre. Allt så länge målet är tydligt. Det är ju också så att ju bättre självreglering, desto mindre behov av reglering.

Genom egeninitierade regler är det också enklare att höja standarderna. Industrin/marknaden blir aktivare snarare än reaktiv.

Vad är viktigast inom spelbolagens arbete för en sund och säker spelmarknad, går det att prioritera inom området?

All verksamhet som ska bedrivas framgångsrikt och långsiktigt hållbart bygger på förtroende. Det är naturligtvis svårt att prioritera inom ett område som rör så många skyddsvärda sektorer; skyddet av konsumenter, arbete mot kriminalitet, säkerheten i spelen och åtgärderna mot sociala skadeverkningar.

På Lotteriinspektionen försöker vi att väga samman alla åtgärder på dessa områden med vårt uppdrag, att också tillgodose efterfrågan på spel. Här ligger också utmaningen för egenåtgärderna. De ska vara effektiva och ändamålsenliga men får samtidigt inte vara så restriktiva att de leder till att spelandet upphör eller omgärdas med regler som ingen ställer upp på.

Som framgår av frågan är det svårt att prioritera och jag bör inte tala om vad som ev. ska få stryka på foten i dessa sammanhang. Personligen kan jag dock hoppas att man väljer att satsa på områden där det är svårt för lagstiftaren att ”få till” bra regler även om man skulle vilja. SPER:s påbörjade arbete på marknadsföringsområdet är en utmärkt början.

.