Sper utvecklar och inför olika gemensamma etiska riktlinjer för att leva upp till de krav som ställs från spelbranschens olika intressenter.

Vi tror på att en väl fungerande självreglering leder till det bästa konsumentskyddet.

Självreglering betyder att branschen själv övervakar och följer de regler och riktlinjer som de själva satt upp. Spers medlemmar är, genom att integrera de gemensamma riktlinjerna som en naturlig del av det dagliga arbetet, beredda att ta på sig ansvaret för att självregleringen ska fungera. Vår auktoritet formas av hur väl de etiska riktlinjerna efterlevs. Sper har tagit fram riktlinjer för marknadsföring och spelansvar.

Det är bra att påminna sig om att frivilliga överenskommelser och egna åtgärder faktiskt är möjliga att genomföra och också nästan alltid bättre än att behöva ta till lagstiftning.