Spelansvar är förutsättningen för spelglädje och innebär att företagen skall klara av att balansera olika typer av hänsyn i sin verksamhet. Det mest grundläggande syftet med spelansvar är att minimera och/eller minska problematiskt spelande. Spelansvar kan betyda olika saker för olika parter och kan genomföras på olika sätt.

Spelbolagens ansvarstagande innefattar alla områden, från utveckling av spel till hur och var de säljer och marknadsför sina olika produkter. Spelen, marknadsföringen, distributionen och försäljningen, ska utformas så att risker för överdrivet spelande minimeras.

Så jobbar SPER:s medlemmar med spelansvar

SPER har skapat en gemensam praxis för spelansvar genom att utveckla och anta principer och riktlinjer som syftar till att ytterligare stärka spelansvaret i Sverige. Detta arbete och engagemang säkerställer inte enbart ett konsumentskydd utan också en långsiktigt hållbar spelmarknad. Alla medlemmar i SPER åtar sig att följa denna praxis: SPER – Standard för spelansvar 2014

SPER:s medlemmar värnar om sina kunder och vet att det ställs särskilda krav på spelverksamhet. Av den anledningen arbetar medlemmarna för att integrera olika spelansvarsåtgärder i sin dagliga verksamhet. Allt ifrån utbildning av medarbetare och ombud till att säkerställa att de följer de riktlinjer som gemensamt satts upp inom SPER.

SPER:s medlemmar har goda ambitioner och har genom den nya spelansvarsstandarden visat mod i beslutsfattande och kan ses som världsledande i spelansvar. Det som kännetecknar de bolag som anses som världsledande är att de har tagit aktiva beslut och infört spelansvarsåtgärder som gagnar spelarna.

Spelproblem

Både allvarliga och mindre allvarliga problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

Ungefär två procent av Sveriges befolkning i åldern 18–84 år har spelproblem, det vill säga 134 000 personer. För cirka 31 000 personer är spelproblemen allvarliga, och ytterligare fyra procent av befolkningen ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem.

kunskapsguiden.se finns material om spelproblem att läsa och ladda ner.

Professor Mark Griffiths om spelansvar

Professor i spelstudier vid Nottingham Trent University

Vad är ansvarsfullt spelande för dig?
– Ansvarsfullt spelande handlar om att ge människor en möjlighet att utifrån informerade val, spela bra utformade spel i en säker och stödjande miljö.

Hur ska en ansvarsfull speloperatör tänka för att lyckas?
– Att vara socialt ansvarstagande ska genomsyra varje del av spelbolaget, en del av den dagliga verksamheten och kärnaffären. Den långsiktiga hållbarheten är beroende av effektiva spelansvarsinitiativ och är nyckeln till långsiktigt lönsamma affärer. Kort sagt,  spelansvaret inte bara en etisk fråga eller ett myndighetskrav, det är också bra för affärerna.