Spelansvar

Spelansvar är förutsättningen för spelglädje och innebär att företagen skall klara av att balansera olika typer av hänsyn i sin verksamhet. Det mest grundläggande syftet med spelansvar är att minimera och/eller minska problematiskt spelande. Spelansvar kan betyda olika saker för olika parter och kan genomföras på olika sätt.

Spelbolagens ansvarstagande innefattar alla områden, från utveckling av spel till hur och var de säljer och marknadsför sina olika produkter. Spelen, marknadsföringen, distributionen och försäljningen, ska utformas så att risker för överdrivet spelande minimeras.

Spers riktlinjer

Sper har skapat en gemensam praxis för spelansvar genom att utveckla och anta principer och riktlinjer som syftar till att ytterligare stärka spelansvaret i Sverige. Detta arbete och engagemang säkerställer inte enbart ett konsumentskydd utan också en långsiktigt hållbar spelmarknad. Alla medlemmar i Sper åtar sig att följa denna praxis: Spers riktlilnjer för spelansvar 2017

Våra medlemmar värnar om sina kunder och vet att det ställs särskilda krav på spelverksamhet. Av den anledningen arbetar medlemmarna för att integrera olika spelansvarsåtgärder i sin dagliga verksamhet. Allt ifrån utbildning av medarbetare och ombud till att säkerställa att de följer de riktlinjer som gemensamt satts upp.

Riskerna med spel

Både allvarliga och mindre allvarliga problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga. Ungefär två procent av Sveriges befolkning i åldern 18–84 år har spelproblem, det vill säga 134 000 personer. För cirka 31 000 personer är spelproblemen allvarliga, och ytterligare fyra procent av befolkningen ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem. Ladda ner mer info om spelproblem och -ansvar: Fakta_spelansvar

Information och hjälp

  • Folkhälsomyndigheten: arbetar för att öka kunskapen om spel och dess konsekvenser. De utvecklar även metoder för förebyggande arbete inom spel och hälsa.
  • Stödlinjen: den Nationella stödlinjen för spelare och anhöriga drivs av Forum, Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid centrum för psykiatriforskning och Karolinska institutet, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Stödlinjens telefonlinje, 020-81 91 00, är öppen alla helgfria vardagar mellan 9.00 och 21.00. Samtalet till dem är kostnadsfritt, även från mobiltelefon.
  • Spelprevention: är en kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här kan du läsa om forskning om spel om pengar och spelproblem, förebyggande metoder, strategier mot spelproblem och om nyheter inom området.
  • Anhörigstödet: internetbaserat stöd för anhöriga till en person med beroendeproblem som drivs av eStöd på Beroendecentrum Stockholm. Innehåller ett chatforum för anhöriga.
  • Spelberoendes riksförbund: är en sammanslutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.
  • Spelfriheten: behandling skapat av erfarna terapeuter, föredetta spelmissbrukare och anhöriga.
  • Alna: hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast, effektivt sätt.
  • Sustainable Interaction: företag som erbjuder kunskap och verktyg för spelansvar, social hållbarhet och psykosocial hälsa.