Anmäla och avvisa reklam

Har du uppmärksammat att någon av SPER:s medlemmars marknadsföring inte verkar följa våra riktlinjer går det bra att göra en anmälan. Det oberoende granskningsorganet SEEM granskar reklamen utifrån SPER:s riktlinjer och ”friar” eller ”fäller”. SPER tycker att det är bra att reklam som inte följer riktlinjerna anmäls och granskas, så att vi kan hålla den höga etiska nivå på spelreklamen som vi eftersträvar.

 

Anmäl spelreklam

Om du anser att SPER:s medlemmar bryter mot riktlinjerna för marknadsföring, ladda ner formuläret och fyll i din synpunkter. Skicka sedan ifyllt formulär till info@sper.se.

Tacka nej till reklam

Alla gillar inte reklam. Av den anledningen finns det flera sätt för allmänheten att tacka nej till och/eller klaga på reklam. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga!

Spärra din telefon från reklam

Ring 077 228 00 00, om du vill spärra din mobiltelefon via NIX-registret. Följ länken för mer information!