Det finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inte för lotter. De nu framtagna riktlinjerna fungerar som ett komplement till befintliga ombudsavtal och gällande lagstiftning.

Allmänt om riktlinjerna

 • Åldersgräns 18 år
  Som minderårig får man inte köpa spel med penningvinst hos något av SPERs medlemmars ombud.
 • Köp av lotter till minderårig
  Förälder eller annan vuxen person får inte köpa spel åt minderårig.
 • Vinster får inte lösas in av minderåriga
  Precis som det är förbjudet att spela när man är under 18 år är det också förbjudet att lösa in vinster.
 • Försäljning via ombud
  För att undvika att spel säljs till en minderårig ska ombudet ha rutiner för att säkerställa att en persons ålder är 18 år eller äldre vid köp. Det kan vara svårt att bedöma om en ungdom är över 18 år. Av den anledningen vill vi att alla ombud tar leg på alla som de bedömer är under 25 år. Precis som de är vana att göra om de säljer tobak eller öl i sina butiker.

Ombuden kan följas upp med löpande kontroller och sanktioner kan utdelas vid regelbrott. Både ATG och Svenska Spel gör löpande kontroller via en extern samarbetspartner. Ett förlorat ombudskap kan vara den yttersta konsekvensen.

Ladda ner våra riktlinjer här » Under 18 år – riktlinjer 2014

En minderårig person utsänd av SVT kunde spela på flera av Svenska Spels ombud på Friends Arena. Nedan följer en intervju med Johan Tisell, presschef på Svenska spel, som kommenterar händelsen.

Hur kommer det sig att en minderårig, utsänd av SVT, kunde spela hos flera av era ombud på Friends arena?
Det enkla svaret på frågan är att ålderskontrollen har brustit och det är givetvis inte ok. Vi tar frågan på mycket stort allvar. Våra ombud ska kontrollera leg på alla kunder som ser ut att vara under 25 år.

Samtidigt är det bra att det uppmärksammas eftersom vi faktiskt får draghjälp av medierapporteringen för att beskriva hur vi ser på minderårigt spelande och att det inte får förekomma.

SVT:s inslag understryker vikten av att vi fortsätter att jobba med information och utbildning av våra ombud och att vi fortsätter med våra provköp och sanktioner när ålderskontrollerna brister. Vi lägger relativt stora resurser på att minimera risken för att minderåriga spelar. I år kommer vi med hjälp av extern part genomföra nästan 4 000 provköp hos våra 6 200 ombud. Hittills i år har provköpen resulterat i att vi stängt av 140 ombud under en tvåveckorsperiod och sagt upp två stycken.

Sen skulle jag gärna vilja lägga till att det tar tid att skapa kunskap och förståelse för betydelsen av åldersgränser. Där har ju även som bolag vi blivit klokare genom åren. Det är ju bara Oddset som försågs med åldersgräns i vårt tillstånd redan från starten. I övrigt är det vi själva som i två steg fattat beslut om 18 år på våra produkter i butik, 2007 och 2010. När vi införde provköp hos spelombuden 2003 så klarade 27% av dem det första provköpet. Ifjol låg siffran på 84%. De flesta ombud sköter provköpen mycket bra och tycker själva att åldersgränser på spel är bra.

Även om vi har ambitionen att det ska vara 100% så får man ställa sig frågan i vilken mån det är rimligt. I jämförelse låg Systembolaget, med sina egna butiker, på 94% för förra året.

Det vi nu ser är att de ombud som enbart säljer våra lotter klarar provköpen sämre jämfört med de ombud som säljer alla våra produkter. Rimligtvis beror det på att åldersgränsen på lotter infördes så sent som för två år sedan. Vi kommer att jobba vidare med att skapa förbättringar även här, förbättringar som liksom tidigare bygger på information, utbildning, provköp och sanktioner.

Vad har ni vidtagit får åtgärder för att det inte ska ske igen?
Vi kommer att genomföra extra provköp hos de aktuella ombuden i närtid. Vi kommer också att intensifiera provköpen på arenorna nästa år. Dessutom ser vi över vår sanktionstrappa generellt och om det finns anledning att skärpa de åtgärder vi vidtar.