SPER:s etiska riktlinjer för marknadsföring är betydligt striktare än vad lagen kräver. Av spelansvarsskäl är våra medlemmar restriktiva med att marknadsföra spel som är förenade med större risk att leda till spelproblem. Nu är det även god sed enligt Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON).

Uppföljning av marknadsföring enligt SPER:s riktlinjer

Vi hanterar alla synpunkter på våra medlemmars marknadsföring utifrån nedanstående processmodell. Målet är inte bara att säkerställa att medlemmarnas marknadsföring sker enligt riktlinjerna utan även att lära oss av misstagen för att ytterligare förbättras och utvecklas.

Har du synpunkter på våra medlemmars marknadsföring?

Om du anser att någon av våra medlemmar bryter mot riktlinjerna för marknadsföring, ladda ner formuläret och fyll i dina synpunkter här:

Prövning av marknadsforing 2014

Skicka sedan materialet till info@sper.se

Professor Mark Griffiths om ansvarsfull marknadsföring

Mark

Professor Mark D. Griffiths är en engelsk psykolog med inriktning på beteendeberoenden och han är känd för sin research inom bl.a. spel- och internetberoende. Han är professor i spelstudier vid Nottingham Trent University och chef för enheten International Gaming Research.

De enligt Mark viktigaste delarna att ta hänsyn till vid marknadsföring:

  • Att vara ärlig och rättvis i meddelanden och skildringen av spel i all marknadsföring och reklam.
  • Att aldrig inrikta sig mot och/eller utnyttja minderåriga och ungdomar i reklam och marknadsföringsmaterial.
  • Att aldrig använda marknadsföring eller reklam för spel som på något sätt antyder till att spelande kan lösa ekonomiska och/eller andra problem i livet.