Spers etiska riktlinjer för marknadsföring har alltid varit striktare än lagen och satt standard för etisk marknadsföring och försäljning av spel om pengar. Av spelansvarsskäl är våra medlemmar restriktiva med att marknadsföra spel som är förenade med större risk att leda till spelproblem. Här finns Spers riktlinjer för marknadsföring dokumenterade: Spers riktlinjer för marknadsföring 2017

Har du synpunkter på spelreklam?

Mängden spelreklam är svår att göra något åt på kort sikt. har du däremot synpunkter på innehållet går det att anmäla reklam. Anser du att någon av våra medlemmar bryter mot riktlinjerna för marknadsföring kan du anmäla detta till en oberoende expertgrupp för granskning som heter SEEM: www.seemanmalan.se

Granskning av marknadsföring och reklam sker även av andra aktörer:

  • Konsumentverket: Konsumentverket är en statlig myndighet för konsumentfrågor. Till KV kan konsumenter anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen.
  • Reklamombudsmannen (RO): näringslivets egenåtgärd som verkar för effektiv självsanering av marknadskommunikation. RO:s uppgift är att arbeta för hög etisk nivå i all marknadsföring riktad mot i huvudsak den svenska marknaden. Ro tar emot anmälningar på reklam.
  • DM-nämnden: är en av näringslivets egenåtgärder för god marknadsetik. Till DM-nämnden kan du som konsument eller juridisk person anmäla företag som du anser inte följt näringslivets regler för etisk direkt eller interaktiv marknadsföring (till exempel via fast eller mobil telefon, direktreklam, sökord/sökmotor, e-post eller annan personligt riktad reklam och kommunikation).