SPER:s granskningsorgan SEEM

SEEM granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPER:s riktlinjer för marknadsföring och fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot SPER:s riktlinjer eller inte. Expertgruppen har bildats för att granska den reglerade spelbranschens marknadsföring i Sverige. Det gör det möjligt att uppmärksamma reklam eller andra marknadsföringsinsatser som anses strida mot branschens etiska riktlinjer.

Marknadsföringen bedöms av tre erfarna och oberoende experter. De ska bland annat granska så att reklam inte är att betrakta som vilseledande och att den inte riktar sig till unga.

Fakta

· Expertgruppen består av tre personer. Ledamöterna har god kompetens i speletiska frågor samt marknadsföring. Expertgruppen leds av en kunnig jurist.

· Expertgruppen granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPERs riktlinjer för marknadsföring och fattar besluten om huruvida dessa strider mot SPER:s riktlinjer eller inte.

· Expertgruppen har en skriftlig instruktion som styr arbetet. Den hittar du i fliken till vänster.

· Ledamöterna utses av SPER:s styrelse.

· Alla beslut publiceras på SPER:s hemsida.

· Besluten går inte att överklaga och redovisas på SPER:s hemsida. Medlemmarna har förbundit sig att vidta åtgärder utifrån dessa beslut.

Ledamöter

· Sandra Hanson, ordförande, är advokat på MarLaw specialiserad på marknads- och immaterialrätt, IT-rätt samt avtalsrätt. Verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ så som Reklamombudsmannen. Sandra föreläser löpande vid bl.a. Berghs School of Communication och utbildningsinstitut samt internutbildar reklambyråer, organisationer och företag.

· Kerstin Wallentin arbetar med ansvarsfull kommunikation som kommunikationschef vid Systembolaget. Kerstin har 15 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring och har tidigare jobbat i spelbranschen. Kerstin har varit marknads- och kommunikationschef på ATG och kommunikationschef på KF.

· Professor Hans De Geer är historiker och organisationsetiker. Han är Senior Advisor vid Centrum för Näringslivshistoria samt vid kommunikationskonsultfirman Hallvarsson & Halvarsson. Han har bland annat skrivit boken Statens Spel (Atlantis förlag 2011) om utvecklingen av den svenska spelmarknaden.