Styrelsen för SPER, Spelbranschens Etiska Råd, har beslutat att fälla Idrottens Spel för att ha brutit mot SPER:s etiska riktlinjer för marknadsföring. Frågan har först granskats av SPER:s externa expertgrupp SEEM och beslutet är i enlighet med vad SEEM rekommenderat.

-Idrottens spel har fällts för att de via ett dotterbolag har haft ett samarbete med oreglerade spelaktörer via Supporter.se. Detta är inte tillåtet enligt SPER:s riktlinjer, säger Maria Lindström generalsekreterare SPER.

-Nu har dock samarbetet upphört, vilket är bra. Det betyder att Idrottens Spel nu följer SPER:s riktlinjer, och frågan är därmed ur världen. Idrottens Spel blir fällda ändå eftersom de under en tid agerat i strid med riktlinjerna. Jag tycker det här är ett bra exempel på att vårt system med självreglering fungerar som det ska, säger Maria Lindström.

-När detta kom med i SPER:s riktlinjer hade vi i Idrottens Spel redan påbörjat en avveckling, och detta var helt klart innan domen föll. Det är en självklarhet att som medlem i SPER skall man följa alla riktlinjer som gemensamt beslutats, säger Matz Wallander VD Idrottens Spel.

 

Mer information:

Maria Lindström, generalsekreterare i SPER

Epost: maria.lindstrom@sper.se, tfn: 070-320 28 12

 

Matz Wallander, VD Idrottens Spel

Epost: matz.wallander@idrottensspel.se, tfn: 010 25 02 001

 

Läs med om beslutet här

 


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758