Nyheter

SPER friar Tv-reklam för Sverigelotten

By 18 december, 2015 No Comments

SPER:s styrelse har beslutat att fria Folkspel från överträdelse av SPERs etiska riktlinjer för marknadsföring. Folkspels Tv-reklam för Sverigelotten har anmälts till SPER för att det inte framkommer i Tv-reklamen vart man kan vända sig vid spelproblem.

SPER:s oberoende expertgrupp, SEEM, har granskat reklamen och anser att den följer SPER:s riktlinjer för marknadsföring. Enligt SPER:s riktlinjer måste information om vart man kan vända sig vid spelproblem måste finnas lättillgänglig där spel tillhandahålls. Sådan information ska exempelvis finnas på själva lotterna och i digitala kanaler där lotterna säljs.

-Det är självklart viktigt att det finns lättillgänglig information om vart man kan vända sig vid spelproblem. Detta följer Folkspel, och det är bra. Exempelvis finns telefonnumret på Stödlinjen på själva Sverigelotten, vilket är ett krav som SPER har på sina medlemmar, säger Maria Lindström generalsekreterare för SPER.

-Folkspel har som målsättning att erbjuda spännande spel med stort underhållningsvärde i en trygg och ansvarsfull miljö. Utöver att följa de legala och självreglerande reglerna så har Folkspel beslutat att införa information om var man kan vända sig för att få information om spelberoende på så många reklamenheter som det är möjligt av praktiska skäl. Redan till årsskiftet kommer merparten av all reklam från Folkspel innehålla information om var man kan vända sig om man upplever sig vara i riskzonen för spelproblem, säger Henrik Lindroth marknadschef för Folkspel.

Kontaktinformation:

Maria Lindström, generalsekreterare för SPER: 070-320 28 12

Henrik Lindroth, marknadschef Folkspel: 0730 – 914422

Läs mer här