Regeringen har utsett en rad intressenter att sitta med i en referensgrupp till utredningen om omreglering av spelmarknaden. Intressenterna är både spelbolag och organisationer. SPER är en av organisationerna som erbjudits plats i referensgruppen och har tackat ja. SPER kommer att representeras av generalsekreterare Maria Lindström.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758