Sveriges riksdag röstade den 7 juni igenom regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad. Majoriteten av riksdagspartierna sa ja till förslaget. Det innebär att Sverige inför ett spellicenssystem från den 1 januari 2019.

 Situationen på spelmarknaden har länge haft stora brister, där en icke fungerande lagstiftning har varit en kritisk del. Att riksdagen nu beslutat om att anpassa regleringen efter en modern och digital värld uppskattar Spelbranschens Riksorganisation, Sper.

− Spers medlemmar har idag tillstånd i Sverige men är ändå måna om att få en ny lagstiftning på plats. Det är avgörande om vi verkligen ska få en fungerande spelmarknad där konsumentens bästa sätts i fokus. Det är en milstolpe som nås idag, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

 Lär mer om nya lagen på Riksdagens hemsida


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758