https://www.youtube.com/watch?v=bi8Jr12y-mo

Välkommen till

Spelbranschens Riksorganisation

Spelbranschens Riksorganisation, SPER, representerar spelmarknaden i Sverige och företräder medlemmarnas intressen.

SPER tar fram riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvarsstandard och verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad.

Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel och av stödmedlemmar som på annat sätt är engagerade i spelmarknaden.