Penningtvätt

Den 2 augusti 2017 träder en ny penningtvättslag ikraft i Sverige. Detta innebär att spelbranschen omfattas av de aktiva åtgärder som lagen kräver av verksamhetsutövare i syfte att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet med penningtvättslagen kan delas upp i två delar, att förhindra penningtvätt och att rapportera om något avvikande inträffar i verksamheten. De verktyg som omnämns i lagstiftningen för att uppnå syftet med lagen är kundkännedom, löpande monitorering av ekonomiska transaktioner, intern utbildning samt krav om rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

För att identifiera de interna riskerna ska verksamhetsutövare genomföra årliga interna riskanalyser som ska ligga till grund för var verksamheten ska fokusera sina resurser enligt principen om ett riskbaserat förhållningssätt.

Läs mer här.

SPER samverkar med fler olika myndigheter och organisationer. Här nedan finns mer information om dessa samt länk till mer information:

Finansdepartementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad och konsumentlagstiftning. Inom utgiftsområde för kultur, medier, trossamfund och fritid ansvarar Finansdepartementet för beredning Lotteriinspektionens anslag.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen – är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Det är de som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Myndigheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen, som har fullt ansvar för verksamheten.

Reklamombudsmannen (RO)

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets egenåtgärdskansli som verkar för effektiv självsanering av marknadskommunikation. RO:s uppgift är att arbeta för hög etisk nivå i all marknadsföring riktad mot i huvudsak den svenska marknaden. Korrekt, hederlig och laglig reklam ökar konsumenternas förtroende för annonsörerna och är en förutsättning för en välfungerande marknad.

Den Nationella stödlinjen för spelare och anhöriga drivs av Forum, Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid centrum för psykiatriforskning och Karolinska institutet, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Stödlinjens telefonlinje, 020-81 91 00, är öppen alla helgfria vardagar mellan 9.00 och 21.00. Samtalet till dem är kostnadsfritt, även från mobiltelefon.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten arbetar för att öka kunskapen om spel och dess konsekvenser. Folkhälsomyndigheten utvecklar även metoder för förebyggande arbete inom spel och hälsa.

Spelprevention

Spelprevention är en kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här kan du läsa om forskning om spel om pengar och spelproblem, förebyggande metoder, strategier mot spelproblem och om nyheter inom området.