SPER fäller ATG:s reklamfilm

Kort beskrivning av uttalande gällande ATG:s marknadsföring

Ett flertal anmälningar har inkommit till SPER där anmälaren har reagerade på formuleringen ”Han blev bipolär och slutade jobba”, som anses stötande, kränkande och missvisande.

ATG har tagit del av de anmälningar som inkommit gällande filmen om Vinnie del 1 där Vinnies pappa får anges som bipolär. Filmen har bedömts av SPERs expertgrupp. Efter gruppens rekommendation har SPERs styrelse beslutat att ATGs film om Vinnie strider mot riktlinjerna för marknadsföring punkt 1 i vilken sägs att budskap inte skall vara stötande eller kränkande för någon grupp.

ATG vill först och främst verkligen beklaga om någon känt sig utpekad eller på annat sätt tagit illa vid sig. Det har självklart inte varit syftet. ATG vill samtidigt meddela att vi har en avvikande bedömning. Detta baserar vi inte minst på alla de utsagor från både bipolära och andra med psykisk ohälsa som tyckt att det är bra att detta synliggörs och ”normaliserats”.

Likväl är det en självklarhet för ATG att följa beskedet från SPERS styrelse. ATG meddelar att de tänker följa rekommendationen.

Ladda ner Uttalandet (pdf)

Kategorier: ,

Product Description

Anmäld reklam: Vinnie
Annonsör: ATG
Anmälare: Privatpersoner

Uttalande från SPER:s styrelse

Styrelsen beslutade att följa SEEM:s rekommendationer som finner att inslaget i reklamfilmen är stötande och att filmen därför strider mot punkten 1 i SPERs riktlinjer för marknadsföring.

Anmälan

En anmälare har skrivit att denne reagerade starkt på formuleringen ”Han blev bipolär och slutade jobba”. Anmälaren har vidare anfört att 2-3 procent av befolkningen har diagnosen bipolär sjukdom och att det är helt fel att dra en parallell med att människor med diagnosen inte kan arbeta. De allra flesta med bipolär sjukdom arbetar. Det som de flesta sjuka får kämpa med är att hemlighålla sin sjukdom för sin arbetsgivare som alltför ofta har fel föreställningar om bipolära, eller att de inte kommer in på arbetsmarknaden på grund av fördomar om bipolära som kan vara att bipolära inte kan arbeta. Uttrycket ”Han blev bioplär och slutade jobba” i ATG:s reklamfilm både stärker och ger en missvisande bild av bipolär sjukdom som kan skapa falska föreställningar om bipolär sjukdom hos tv-tittare. Anmälaren avslutar med att skriva att den humoristiska jargongen i filmen gör den än mer stötande för en redan utsatt grupp i samhället.

Andra har skrivit att reklamfilmen är kränkande och/eller stötande mot människor med diagnosen bipolär. En av dem skriver följande. Det är redan tabu att prata om psykisk ohälsa och fördomarna är många. Några av dessa är att många väljer att inte arbeta och lever på bidrag. De gör inte rätt för sig i samhället. Sjukdomen bipolär kan ofta uppfattas som ren lathet då sjukdomen inte syns på ytan. I realiteten kämpar många som lider av sjukdomen för att klara arbetslivet trots återkommande sjukskrivningar – korta som långa – och en livslång medicinsk behandling. Därför är det ytterst olämpligt att nämna sjukdomen i aktuellt sammanhang. En annan av dem skriver följande. Det är kränkande och djupt stötande att använda svårt sjuka i reklam för spel. Ingen skulle komma på tanken att prata om cancer eller MS. Många bipolära kämpar för att klara arbetslivet trots återkommande sjukskrivningar. Slutligen skriver en som själv lider av bipolär sjukdom att det är anstötande att en grupp människor som är sjuka hängs ut och att anmälaren tog mycket illa vid sig när denne såg filmen.

SEEM:s rekommendation till beslut

Spelbranschens etiska råds, SPER, oberoende expertgrupp för marknadsföring, SEEM, finner att inslaget i reklamfilmen är stötande och att filmen därför strider mot punkten I i Spelbranschens Etiska Råds Riktlinjer för Marknadsföring (SPER:s Riktlinjer). SEEM rekommenderar därför SPER:s styrelse att fatta beslut i enlighet härmed.

Petra Forsström
Kanslichef

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “SPER fäller ATG:s reklamfilm”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *