Vi hanterar alla synpunkter på medlemmarnas marknadsföring utifrån en processmodell.

Målet är inte bara säkerställa att medlemmarnas marknadsföring sker enligt riktlinjerna för marknadsföring utan även att lära oss av misstagen för att ytterligare förbättra och utveckla vår marknadsföring.

Medlemmarnas marknadsföring prövas av SEEM (Spers externa expertgrupp för marknadsföring). Du kan söka nedan efter uttalanden från SEEM samt styrelsens beslut.

Alla friande och fällande beslut publiceras samt principiellt viktiga avvisningsbeslut.