Branschorganisationen SPER

Tillsammans skapar vi en hållbar spelbransch

Vi är Spelbranschens riksorganisation

Sper är en branschorganisation som representerar den digitala och den fysiska spelmarknaden i Sverige. Vi värnar en rolig spelupplevelse som samtidigt har ett högt konsumentskydd. Det gör vi bland annat genom att ha gemensamma riktlinjer för spelreklam, kunskapsutbyte mellan spelbolagen och genom dialog med beslutsfattare, myndigheter och forskare.

Få nyheter från Sper

Vi påverkar och förändrar

Att spela ska vara roligt! Vi vill inte att någon ska få problem på grund av sitt spelande.

Sper har sedan 2005 verkat för ett ökat konsumentskydd – genom både självreglering och rätt lagstiftning. Tillsammans med våra medlemmar sätter vi upp gemensamma riktlinjer för marknadsföring och spelansvar.

Sper driver flera arbetsgrupper som samlar experter från våra medlemmar för att tillsammans arbetar med spelansvar, marknadsföring, matchfixning, penningtvätt och regelefterlevnad.

Tre nya medlemmar

Spelaktörerna More tech group, Yggdrasil och Game Lounge har valts in som...

Omvärldsnytt i spelbranschen

Förbud mot spel med kreditkort i UK Från och med april får inte brittiska...

Konsumentskyddet hotas från en grå spelmarknad

Nu har vi precis inlett det andra året med en ny spellagstiftning. Menar...

Omvärldsnytt från europa

Barnombudsmannen i UK har uppmanat regeringen att ändra landets spellag så att...

Våra medlemmar


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758