Branschorganisationen SPER

Tillsammans skapar vi en hållbar spelbransch

Vi är Spelbranschens riksorganisation

Spelbranschens riksorganisation, Sper, är en branschförening där aktörer som sysslar med spel om pengar är medlemmar. Vi företräder både den digitala och den fysiska spelmarknaden i Sverige. Uppdraget är att verka för en sund, modern och hållbar spelbransch. Det gör vi bland annat genom att sätta upp gemensamma riktlinjer och integrera speletiska frågor som en naturlig del i det dagliga arbetet hos våra medlemmar.

Få nyheter från Sper

Vi påverkar och förändrar

Att spela ska vara roligt och ingen ska varken behöva få problem på grund av spel eller spela för mycket. Sper har i över 15 år verkat för konsumentens bästa och jobbat med självreglering genom att tillsammans med våra medlemmar sätta upp gemensamma riktlinjer för marknadsföring och spelansvar.

Konsumentskyddet hotas från en grå spelmarknad

Nu har vi precis inlett det andra året med en ny spellagstiftning. Menar...

Omvärldsnytt från europa

Barnombudsmannen i UK har uppmanat regeringen att ändra landets spellag så att...

Spelbranschens förtroende: ny mätning

I oktober genomförde Svenskt Kvalitetsindex sin årliga mätning av kundnöjdhet...

Ny omgång av Swedish Gambling Award

Utmärkelsen Swedish Gambling Award öppnar en ny tävlingsomgång mellan den 26...

Våra medlemmar


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758