När:
10 maj, 2019 kl. 08:30 – 12:00
2019-05-10T08:30:00+02:00
2019-05-10T12:00:00+02:00
Var:
MarLaw
Nybrogatan 11
Pris:
2 900 kr inklusive frukost, fika och kursdokumentation
Kontakt:
Advokatfirman MarLaw
+46 8 23 07 35
Sper och BOS bjuder in Spelbranschen - Utbildning för ansvarsfull spelreklam (fullsatt) @ MarLaw

(Seminariet är fullsatt men det går bra att skriva upp sig på reservlistan)

Civilminister Ardalan Shekarabi har ställt krav på att de licensierade spelbolagen ska ta ansvar och iaktta kravet på måttfullhet i sin marknadsföring. Som ett led i detta arbete bjuder Sper och BOS in samtliga licensierade bolag och andra aktörer som är verksamma inom spelbranschen på den svenska marknaden till en halvdagsutbildning med advokatfirman MarLaw. Under utbildningen kommer även Andreas Prochazka, enhetschef på Konsumentverket och ansvarig för spelfrågor, att redogöra för myndighetens syn på spelreklam.

Civilministern hotar med tuffare lagstiftning om spelbolagen inte tar sitt ansvar. Kan krav på särskilt måttfull marknadsföring komma att införas i spellagen? Vad skulle det i så fall innebära för bolagen? Under utbildningen går vi bl.a. igenom dessa frågor samt förutsättningarna för spelreklam utifrån den nya spelregleringen. Det ges praktiska exempel på hur spelbolagen kan förhålla sig till den ökade konkurrensen och samtidigt hålla sig inom lagens ramar.

Ämnen som kommer att behandlas under utbildningen är:

 • Regler som styr marknadskommunikation inom spelbranschen – vad har förändrats sedan den nya spelregleringen trädde ikraft?
 • Vilken betydelse har självreglering för spelreklam?
 • Måttfullhetskravet i praktiken – vad  gäller?
 • KO:s stämning mot Ninja Casino – vilka slutsatser kan vi dra?
 • Klara överträdelser, gråzoner och ”grönt ljus” för marknadsföring av spel
 • Särskilt måttfull marknadsföring – vad är det och kan det bli aktuellt?
 • Processuella överväganden – risker och möjligheter 

Kursledare:
Advokaterna Daniel Tornberg och Sandra Hanson har länge arbetat med spelrelaterade frågor och marknadsföring av spel. Sandra Hanson var ordförande i SEEM, Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring innan den lades ned i och med omregleringen.

Andreas Prochazka är enhetschef på rättsenhet 1 på Konsumentverket som bl.a. arbetar med folkhälsofrågor – där spel ingår. Han är Konsumentverkets representant i Spelmarknadsrådet och sitter med i Spelinspektionens styrelse.
Andreas kommer att redogöra för Konsumentverkets och KO:s arbete med spelmarknadsföring med särskilt fokus på:

 • Ansvaret för kommersiella meddelanden
 • Måttfullhetskravet
 • Direktmarknadsföring

Utbildningen avslutas med att Spers vd Jenny Nilzon och BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt presenterar organisationernas syn på branschens gemensamma ansvar med utrymme för diskussion:

 • Vad kan spelbranschen göra för att få fram praxis och ta eget ansvar
 • Hur ökar vi anseendet hos spelbranschen?

Vi hoppas att så många som möjligt med spellicens deltar och är med och tar ansvar för branschen.

Varmt välkommen!

Sper and BOS invites all licensed gambling companies, and other actors operating within the gambling industry on the Swedish market, to a half day course with MarLaw Law Firm. The course is held in regard to the new Swedish Gambling Act and the Minister for Public Administration´s requirement that licensed gambling companies shall take responsibility for their marketing actions. Andreas Prochazka, Branch Head of the Swedish Consumer Agency and responsible for questions regarding gambling, will give the Agency’s view on marketing of gambling products.

Daniel Tornberg and Sandra Hanson, lawyers at MarLaw, will address issues such as the legal playing field for marketing and what the requirement for moderate marketing means. Could the requirement of particular moderate marketing be included in the Gambling Act? And if that is the case – with what effect? Also, practical examples of how gambling companies can adjust their marketing to the increased competition but still be compliant with the law.

At the end of the seminar, the CEO of Sper Jenny Nilzon and the Secretary-General of BOS Gustaf Hoffstedt will present the organizations’ view of the industry’s joint responsibility with room for discussion.

N.B. The seminar will be held in Swedish.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758