Vårt spelansvar

Spelansvar handlar om att ta ansvar för spelaren och se till att minimera risken för problem. Att spela ska vara något som görs för nöjes skull, vilket tyvärr inte alltid är fallet. En del har ett osunt förhållande till spel eller är i riskzonen att få problem.

Även om det är skillnad mellan olika produkter, en långsam skraplott går kanske inte att jämföra med ett snabbt onlinespel, kan vilken produkt eller marknadsföring som helst trigga igång ett spelsug eller bli inkörsporten till ett för stort spelande.

Branschens olika aktörer har ett stort ansvar – spelen, marknadsföringen, distributionen och försäljningen ska utformas så att riskerna för ett överdrivet spelande minimeras.

Gemensam praxis

Sper har skapat en gemensam praxis för spelansvar genom att utveckla och anta principer och riktlinjer som syftar till att ytterligare stärka spelansvaret i Sverige. Detta arbete och engagemang säkerställer inte enbart ett konsumentskydd utan också en långsiktigt hållbar spelmarknad.

Spers riktlinjer för spelansvar bygger på fyra principer om att Spers medlemmar ska:

 • Erbjuda produkter och åtgärder som är utformade för en trygg och säker spelverksamhet.
 • Ge konsumenten korrekt och tydlig information så att den kan ta välinformerade beslut kring sitt spelande.
 • Ge anställda och samarbetspartners kunskap och insikt i att förebygga spelproblem.
 • Utgå ifrån och uppmuntra till oberoende forskning med syfte att utveckla praxis för spelansvar samt främja en bättre förståelse för de sociala effekterna av spel.

Riktlinjerna är granskade av Sustainable Interaction och godkända av Spers alla medlemmar. Se mer i Spers riktlinjer för spelansvar 2017.

Den nya spellagstiftningen

Den 1 januari 2019 får Sverige en ny spellagstiftning när dagens spelmonopol avskaffas och ett licenssystem införs. Den nya lagen innebär att alla spelbolag som vill, och kan, leva upp till lagkraven kan få en spellicens.

Den nya lagen förstärker konsumentskyddet och inför så kallad omsorgsplikt vilket betyder att en licensinnehavare måste skydda sina kunder mot överdrivet spelande, och hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Omsorgsplikten innebär bl.a. att licensinnehavaren ska följa spelares spelbeteende för att kunna motverka problem med överdrivet spelande och möjlighet att stänga av sig från spel måste finnas.

Det kommer vidare inte att vara tillåtet att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel och erbjudande om bonus får bara ges vid det första speltillfället.
Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Öka din organisations kunskap

Behöver din organisation bli bättre på spelansvar för kunder och medarbetare finns det, förutom Sper, andra att ta hjälp av:

 • Alna: hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast, effektivt sätt.
 • Sustainable Interaction: företag som erbjuder kunskap och verktyg för spelansvar, social hållbarhet och psykosocial hälsa.
 • Spelprevention: är en kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här kan du läsa om forskning om spel om pengar och spelproblem, förebyggande metoder, strategier mot spelproblem och om nyheter inom området.

Vårt spelansvar

Spelansvar handlar om att ta ansvar för spelaren och se till att minimera risken för problem. Att spela ska vara något som görs för nöjes skull, vilket tyvärr inte alltid är fallet. En del har ett osunt förhållande till spel eller är i riskzonen att få problem.

Även om det är skillnad mellan olika produkter, en långsam skraplott går kanske inte att jämföra med ett snabbt onlinespel, kan vilken produkt eller reklam som helst trigga igång ett spelsug eller bli inkörsporten till ett för stort spelande.

Branschens olika aktörer har ett stort ansvar – spelen, marknadsföringen, distributionen och försäljningen ska utformas så att riskerna för ett överdrivet spelande minimeras.

Gemensam praxis

Sper har skapat en gemensam praxis för spelansvar genom att utveckla och anta principer och riktlinjer som syftar till att ytterligare stärka spelansvaret i Sverige. Detta arbete och engagemang säkerställer inte enbart ett konsumentskydd utan också en långsiktigt hållbar spelmarknad.

Spers riktlinjer för spelansvar bygger på fyra principer om att Spers medlemmar ska:

 • Erbjuda produkter och åtgärder som är utformade för en trygg och säker spelverksamhet.
 • Ge konsumenten korrekt och tydlig information så att den kan ta välinformerade beslut kring sitt spelande.
 • Ge anställda och samarbetspartners kunskap och insikt i att förebygga spelproblem.
 • Utgå ifrån och uppmuntra till oberoende forskning med syfte att utveckla praxis för spelansvar samt främja en bättre förståelse för de sociala effekterna av spel.

Riktlinjerna är granskade av Sustainable Interaction och godkända av Spers alla medlemmar. Se mer i Spers riktlinjer för spelansvar 2017.

Den nya spellagstiftningen

Den 1 januari 2019 får Sverige en ny spellagstiftning när dagens spelmonopol avskaffas och ett licenssystem införs. Den nya lagen innebär att alla spelbolag som vill, och kan, leva upp till lagkraven kan få en spellicens.

Den nya lagen förstärker konsumentskyddet och inför så kallad omsorgsplikt vilket betyder att en licensinnehavare måste skydda sina kunder mot överdrivet spelande och hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Omsorgsplikten innebär bl.a. att licensinnehavaren ska följa spelares spelbeteende för att kunna motverka problem med överdrivet spelande och möjlighet att stänga av sig från spel måste finnas.

Det kommer vidare inte att vara tillåtet att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel och erbjudande om bonus får bara ges vid det första speltillfället.
Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Öka din organisations kunskap

Behöver din organisation bli bättre på spelansvar för kunder och medarbetare finns det, förutom Sper, andra att ta hjälp av:

 • Alna: hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast, effektivt sätt.
 • Sustainable Interaction: företag som erbjuder kunskap och verktyg för spelansvar, social hållbarhet och psykosocial hälsa.
 • Spelprevention: är en kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här kan du läsa om forskning om spel om pengar och spelproblem, förebyggande metoder, strategier mot spelproblem och om nyheter inom området.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758