All Posts By

Jenny Nilzon

Pressmeddelanden
16 januari, 2018

Granskning av spelreklam förstärks

Branschorganisationen Sper ger i uppdrag till SEEM, Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, att från januari…
Read More
Nyheter
4 januari, 2018

Kom på dragning av allmänhetens syn på spelbranschen

Vilken image har spelbranschen bland allmänheten? Och hur måna tycker kunderna att aktörerna är? Vad…
Read More
Nyheter
22 december, 2017

Regeringen föreslår en ny spellag

Torsdagen den 21 december 2017  fattade regeringen beslut om lagrådsremissen En omreglerad spelmarknad. En ny…
Read More
Nyheter
20 november, 2017

Sper utfrågas i Bettingtorsken

Du har väl inte missat podden Bettingtorsken? Följ Joachim & Daniels resa genom spelberoende, spelmissbruk…
Read More
Nyheter
19 september, 2017

SPER arbetar för att höja branschens anseende

Spelbranschens Riksorganisation sätter frågan om spelbranschens image och anseende högt på agendan. Anledningen är att…
Read More
Nyheter
6 september, 2017

Spel på kredit

Spelbranschens Riksorganisation har till uppdrag att verka för en sund, modern och hållbar spelmarknad. Spelbranschen…
Read More
Nyheter
4 augusti, 2017

SPER:s remissvar på spellicensutredningen

SPER framhåller i sitt remissvar på spellicensutredningen SOU 2017:30 att föreningen ställer sig bakom förslaget…
Read More
Nyheter
24 juli, 2017

Ny lag ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt är ett omfattande samhällsproblem. Stora belopp från brottslig verksamhet förvandlas varje år till pengar…
Read More
Nyheter
30 juni, 2017

SPER pratar branschansvar i Almedalen

Tiden går fort när man har roligt i spelbranschen och nu är det redan dags…
Read More