Swedish Gambling Award hyllar ansvarstagande och nytänkande i spelbranschen

Spelbranschen skapar underhållning och glädje för många människor i Sverige. Trots det finns en del utmaningar att ta tag i. Under långt tid har den svenska spelmarknaden inte fungerat på ett helt tillfredsställande sätt. Den digitala utvecklingen har gått snabbare än lagstiftningen, spelproblemen har inom vissa områden ökat och det allmänna förtroendet minskat.

Det vill vi i branschen ändra på och ett stort steg på den vägen är genom skapandet av utmärkelsen Swedish Gambling Award.

Genom Swedish Gambling Award sätter vi strålkastaren på de goda initiativ som bidragit till ett ökat ansvarstagande och en hållbar utveckling av spelmarknaden. Mod och nytänkande ska belönas och förebilder hyllas.

Finalister och VINNARE 2019 är:

HÅLLBARHET

KUNDNÖJDHET

 LEDARSKAP

 

Läs mer om vinnarna här

Kategorier

Alla initiativ som bidrar till en mer hållbar, modern och sund spelbransch är välkomna att vara med i tävlingen. Det går att delta i tre olika kategorier – ledarskap, kundnöjdhet respektive hållbarhet, där årets vinnare utses i varje kategori.

Det finns ingen begränsning på antalet bidrag och ett enskilt bidrag kan delta i flera kategorier, men en ansökan per kategori måste då göras.

Kundnöjdhet

Berätta vad ni har gjort för att skapa nöjda och lojala kunder.

Det brukar sägas att människan alltid har spelat och att spel alltid kommer att finnas. Det hoppas vi stämmer, men idag har spelbranschen hård konkurrens från många andra underhållningsformer som mättar samma behov.

Enligt statistiken väljer allt färre i Sverige att lägga sina pengar och sin tid på spel om pengar. Det är viktigare än någonsin att behålla sina kunder och se till att de är riktigt nöjda.

Går det att hålla spelkunder riktigt nöjda även om de inte vinner den där storvinsten som reklamen lockade med? Om ni har hittat en lösning som har ökat kundnöjdheten så hoppas vi att ni vill delta med ett bidrag i denna kategori.

Exempel på bidrag
Genom nytänkande insatser har:

– kundens köpupplevelse utvecklats

– kundbemötandet och dialogen förbättrats

– produkterna fått ett ökat underhållningsvärde

– kunderna fått värde för pengarna även om de inte vunnit

– underhållning utöver det vanliga erbjudits

– kommunikationen och marknadsföringen haft annat budskap än stora vinster, jackpots och bonusar.

Hållbarhet

Berätta vad ni har gjort för att öka konsumentskyddet eller förbättra samhället.

Att spela ska vara roligt, en underhållning och något som görs som förströelse. Tyvärr finns det en viss risk med alla produkter, att de kan leda till ett osunt spelande.

Spelbranschen har ett ansvar att minimera denna risk. Detta kan göras genom många olika insatser och lösningar: spelansvarsverktyg som följer spelarens mönster, insatser som görs vid tecken på problem, justeringar i själva produkten, tydlig kommunikation och informationsspridning, m.m.

Ingen ska må dåligt av att spela – det måste vara branschens gemensamma mål! Har ni hittat ett sätt att bättre nå detta mål och har ökat skyddet för konsumenten eller förbättrat samhället? Om svaret är ja hoppas vi att ni vill delta med ett bidrag i denna kategori.

Exempel på bidrag
Genom nytänkande har:

– verktyg/system/processer för spelansvar utvecklats

– produkter som minskar risken för spelproblem utvecklats

– kommunikationen och marknadsföringen inkluderat spelansvar

– insatser som minskar riskspelandet genomförts

– forskningsprojekt startats

– jämställdhet och mångfald satts i fokus

– bidragit till att förbättra miljön och samhället genomförts

Ledarskap

Person eller organisation – berätta vem som är spelbranschens främsta förändringsledare.

En bransch utvecklas genom att gamla normer utmanas och att någon vågar gå först och göra något på ett nytt sätt.

Att lyssna till omvärlden, förstå samhällets utveckling, kundernas förändrade krav och förväntningar kräver uppmärksamhet. Som hockeyspelaren Wayne Gretzky sa ”en bra hockeyspelare spelar där pucken är. En suverän hockeyspelare spelar där pucken kommer att hamna”.

För att lyckas med en förändring krävs ett bra ledarskap. En bra ledare är någon som är tydlig, modig, vågar misslyckas och är tillräckligt ödmjuk för att dela med sig av sin kunskap.

Vet du vem eller vilka som passar in på denna beskrivning? Då hoppas vi att du vill nominera personen eller organisationen i denna kategori.

Exempel på bidrag
Genom sina insatser har personen eller organisationen:

– med ett ansvarsfullt ledarskap blivit en positiv förebild för en hållbarare utveckling

– skapat en attraktiv arbetsplats och ett föredöme i branschen

– vågat ta ett obekvämt beslut  i syfte att bidra till en positiv utveckling

– utmanat branschen med ny kunskap

– fört talan inom ett visst område och påverkat opinionen.

Så deltar ni

Det är enkel att vara med i Swedish Gambling Award. Ni fyller i en ansökan och beskriver och motiverar bidraget/bidragen genom att ge:
Bakgrund »
Förklara varför initiativet togs och/eller bakgrunden – vilket problem behövde ni lösa?
Lösning »
Beskriv initiativet eller ledarskapet och hur det löste problemet på ett nytt eller utvecklat sätt.
Resultat »
Vilka resultat har uppnåtts eller kommer att uppnås med initiativet och vilka lärdomar kan göras?

Ansökan

För att ansöka fyller du i och skickar in detta dokument. En ansökan per bidrag kan skickas in och det går även bra att komplettera ansökan med länken till en casefilm. Innehållet i ansökan och casefilmen kan komma att användas i extern kommunikation.

Juryn nominerar initiativ utifrån om de har:

N
Visat på kreativitet och nytänkande
N
Påverkat kundernas agerande
N
Visat på en insats eller ambition utöver det vanliga
N
Går att använda för andra i branschen (förebild)
N
Skapat opinion eller påverkat attityd
N
Inspirerat andra

Tidsplan

22/11  2018 – 31/1  2019
Ansökningstid
1/2 – 15/3  2019
Sammanställning och juryarbete
21/3  2019
Prisutdelning
22/11  2018 – 31/1  2019 Ansökningstid
1/2 – 15/3  2019 Sammanställning och juryarbete
21/3  2019 Prisutdelning

Juryn

Ordförande

Jurymedlemmar

Thomas Nilsson
Thomas Nilsson

Psykolog och grundare av Sustainable Interaction

Ann-Sofie Olsson
Ann-Sofie Olsson

Managementkonsult, InterPares

Magnus Berglund
Magnus Berglund

VD, Kinglet

Fredrik Svedjetun
Fredrik Svedjetun

Chefredaktör, Resumé och Dagens Media

Maria Kausits
Maria Kausits

Analytiker och partner, SB Insight

Jeanette Fors-Andreé
Jeanette Fors-Andreé

Krishanterare, medietränare och medierådgivare

Pia Grahn
Pia Grahn

VD, Regi Research & Strategi

Ordförande

Thomas Nilsson
Thomas Nilsson

Psykolog och grundare av Sustainable Interaction

Jurymedlemmar

Ann-Sofie Olsson
Ann-Sofie Olsson

Managementkonsult, InterPares

Fredrik Svedjetun
Fredrik Svedjetun

Chefredaktör, Resumé och Dagens Media

Jeanette Fors-Andreé
Jeanette Fors-Andreé

Krishanterare, medietränare och medierådgivare

Magnus Berglund
Magnus Berglund

VD, Kinglet

Maria Kausits
Maria Kausits

Analytiker och partner, SB Insight

Pia Grahn
Pia Grahn

VD, Regi Research & Strategi

Frågor och svar

Vad är syftet med Swedish Gambling Award?
Swedish Gambling Award ska sätta strålkastaren på de goda initiativ som finns för ett ökat ansvarstagande och en hållbar utveckling i spelbranschen. Mod och nytänkande ska premieras och förebilder hyllas i hopp om att inspirera andra att följa samma väg.
Vem ligger bakom utmärkelsen?
Bakom Swedish Gambling Award står branschorganisationen Sper, men utmärkelsen vänder sig till alla aktörer i spelbranschen, oavsett om de är medlemmar i Sper eller inte. En oberoende jury utser vilka som ska nomineras och vem som vinner.
Vad innebär utmärkelsen?
Utmärkelsen innebär att initiativ från spelbranschen, eller aktörer som jobbar med spelbranschen, kan vara med och delta. De som vinner belönas med diplom och äran. Initiativen kommer även att lyftas fram som goda exempel i Spers kommande kommunikation och seminarier.
Vem får delta?
Alla speloperatörer som har spellicens i Sverige senast den 31 januari 2019 kan delta. Även leverantörer av produkter och tjänster till spelbranschen i Sverige kan vara med så som spelutvecklare, marknadsförare, reklammakare, betallösningar, analytiker.
Måste företaget som deltar finnas i Sverige?
Företaget eller organisationen som deltar behöver inte ha sitt säte i Sverige. Kravet är att man vänder sig till svenska konsumenter och har/kommer att ha en svensk spellicens om det är en speloperatör som deltar.
Kostar det att delta?
Det är kostnadsfritt att delta i Swedish Gambling Award.
Ska ansökan vara på svenska?
Ansökan kan göras på svenska eller engelska.
Får flera bidrag skickas in?
Det finns ingen begränsning för hur många bidrag man kan delta med. Vill ett företag/organisation delta i flera kategorier med samma bidrag ska dock en ansökan per kategori göras.
När är sista datum att skicka in bidrag?
Senast den 31 januari 2019 ska bidragen vara inskickade.
Får bidrag skickas in åt någon annan?
Ett bidrag kan komma från en speloperatör, en leverantör eller en samarbetspartner. Däremot måste den som är föremål för ansökan bli informerad om att ett bidrag skickas in.
Vilka sitter med i juryn?
Juryn består av sju personer varav en ordförande. Personerna besitter olika kunskap inom ledarskap, hållbarhet, kommunikation och marknadsföring. Jury är oberoende och deras beslut kan inte överklagas.
Vad värderar juryn?
Juryn utgår ifrån om initiativen visat på kreativitet och nytänkande, har påverkat kundernas agerande, är en insats eller ambition utöver det vanliga, har inspirerat andra/går att använda av andra, har skapat opinion eller påverkat attityd.
När tillkännages de nominerade?
Någon gång mellan den 7 och 14 mars 2019, exakt dag är inte fastställd.
När tillkännages vinnarna?
Den 21 mars 2019 tillkännages vinnarna.
Kan man vara anonym?
Det går inte att delta anonymt eller skicka in anonyma bidrag utan det måste vara tydligt vem som är avsändare till initiativet. Däremot kommer känslig information inte publiceras, sådant som t.ex. juryn tar del av i ansökan om det inte har godkänts innan.

Kontakt

Har du frågor om Swedish Gambling Awards är du välkommen att kontakta oss.

E-post: award@swedishgambling.se

Tel. Vd Jenny Nilzon, Sper: +46 70 540 17 60

© Copyright 2018 Spelbranschens Riksorganisation | Integritets- och cookiepolicy