Den svenska spelmarknaden

2016 omsatte den svenska spelmarknaden nästan 52 miljarder kronor. Aktörer med svenskt tillstånd från Lotteriinspektionen omsatte ca 46 miljarder kronor brutto och 17 miljarder kronor netto, det vill säga efter att alla spelvinster dragits bort. Aktörer utan svenskt tillstånd omsatte netto ungefär  5 miljarder kronor och har en marknadsandel på 25 procent.

Trender på spelmarknaden

  • Fortsatt stark tillväxt, marknaden ökar
  • Aktörer utan svenskt tillstånd tar fortsatt marknadsandelar
  • Färre som spelar – men de som spelar, spelar mer
  • Snabb teknisk utveckling, allt mer teknikberoende bransch
  • Ändrade kundbeteenden, mobila plattformar växer
  • En ny spellicensutredning lämnades 31 mars 2017. Dagens lotterilag är från 1994 och bygger på 1939 års lotteriförordning. En omreglering kan komma att ske 1 januari 2019.

Källa: Lotteriinpektionen