Källa: Gaming Intelligence 8 augusti 2018

Det italienska parlamentet beslutade den 7 augusti 2018 om en ny lag som förbjuder spelannonsering, inklusive sponsring, från 1 januari 2019. Det innehåller ett undantag för befintliga annonseringsavtal, som kan fortsätta fram t.o.m. 1 juli 2019. De som bryter mot den nya lagen kommer att få böter med ett max. bötesbelopp på 50 000 euro för varje enskilt brott.

Trots att Italiens största sportligor är emot förbudet förbjuder lagstiftningen alla spelrelaterade annonser utom de som främjar statens lotteri. Förbudet omfattar alla kanaler, inklusive sportevenemang, tv och radio, tidningar och tidskrifter, online och sociala medier.

European Gaming and Betting Association (EGBA) har tillsammans med italienska Online Gaming Association (LOGiCO) uttryckt sin oro över förbudet. EGBA och LOGiCO tror att förbudet kommer att få en kontraproduktiv effekt eftersom reklam spelar en viktig roll för att rikta konsumenterna till de webbplatser som är tillåtna i Italien och därmed övervakas av den italienska spelmyndigheten. De varnar för att ett detta förbud kommer att skada italienska konsumenter genom att driva dem mot oreglerade webbplatser som inte lyder under italiensk lag.

Google har redan infört förbud mot alla spelrelaterade annonser, förutom de annonser som främjar statens lotteri.

De finns de som hävdar att lagligheten i förbudet är tveksam då det inte har anmälts till Europeiska kommissionen och kan utgöra en oproportionerlig begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster enligt EU-lagstiftningen.

Försening av nytt lagförslag i Malta

Källa: Gaming Intelligence 28 juni 2018

Det nya lagförslaget innebär att spelmyndigheten kommer att få utökade befogenheter att ingripa när licenstagare bryter mot regleringen. Spelbolagen måste vidare utse en nyckelperson som kontaktperson gentemot spelmyndigheten. Avsikten med den nya lagen är att förbättra konsumentskyddet, spelansvaret och bekämpning av matchfixing.

Lagförslaget har notifierats till EU och är försenat bl.a.  pga. synpunkter från medlemsstater och andra berörda. European Lotteries (EL) har synpunkter på att det nya lagförslaget innebär att spelbolag som har licens i andra europeiska länder än i Malta måste få ett erkännande från den maltesiska spelmyndigheten för att få erbjuda maltesiska kunder spel. EL menar att spelbolag med licens från Malta erbjuder spel till medborgare i andra EU-länder utan motsvarande erkännande från dessa länders spelmyndigheter. EL uppmanar Malta och EU att se till att den maltesiska spelmyndigheten tar hänsyn till andra medlemsstaters rättssystem och därför inte tillåta spelbolag med maltesisk licens att erbjuda spel till andra medlemsstater utan deras godkännande.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758