Föreningen RISK, Riksförbundet för Spelkontroll, har fram till 18 december en kampanj som riktar sig mot allmännheten och handlar om att anmäla spelreklam. Kampanjen tar främst sikte på reklam som når unga och barn, men också i övrigt aggressiv, vilseledande och oetisk reklam. Ett av syftena är att skicka en signal till myndigheterna om att problem finns som måste åtgärdas. Läs med och skicka in din anmälan här.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758