Branschorganisationen Sper ger i uppdrag till SEEM, Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, att från januari 2018 förstärka granskningen av spelbolagens reklam. Detta för att säkerställa att Spers riktlinjer för etisk marknadsföring efterföljs.

 SEEM är en funktion som spelbranschen har skapat för att ställa krav på sig själv. Hur spelbranschen agerar och proaktivt arbetar påverkar anseendet för hela branschen. Att erbjuda spel om pengar, är inte att erbjuda vilken produkt som helst eftersom allt spel innehåller en viss risk. Därför måste alla aktörer som arbetar med spel om pengar ta ett extra stort ansvar. En del av detta arbete är att se till att marknadsföringen är måttfull. Till SEEM kan vem som helst anmäla reklam som verkar strida mot branschens regler och praxis.

Expertgruppen har bildats för att granska den i Sverige reglerade spelbranschens marknadsföring och består av en grupp oberoende ledamöter. Ordförande i SEEM är Sandra Hansson, advokat på MarLaw. SEEM granskar marknadsföring där avsändaren är medlem i Sper och fattar beslut om huruvida den anmälda marknadsföringen strider mot branschens etiska riktlinjer eller inte. Anmälan görs på www.seemanmalan.se

− Syftet är att öka konsumentskyddet. Det är viktigt att vi som bransch följer upp våra riktlinjer. Därför förstärker vi SEEM:s arbete. SEEM görs mer synligt hos våra medlemmar, mer tillgängligt för konsumenterna och det blir enklare att anmäla reklam. Det finns även andra granskningsorgan, till exempel Konsumentverket och RO, dit man också kan vända sig, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

I samband med detta har Sper uppdaterat sina riktlinjer för etisk marknadsföring. Exempelvis har ett förtydligande gjorts angående spel som enligt tillståndet ska förhålla sig till en högre åldersgräns, samt att marknadsföring inte sker i nära anslutning till skolor och skolgårdar. Vidare ha riktlinjerna uppdaterats med villkor kring marknadsföring via influencers, bloggare och köpt redaktionellt innehåll. Riktlinjerna har även förtydligats angående att respektera centrala NIX-register.

För mer information: Jenny Nilzon, vd Sper, 070-540 17 60, jenny.nilzon@sper.se


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758