Marknadsföring av spel

Den rättsliga ramen för svensk spelreglering utgörs av ett stort antal författningar så som lotterilagen, kasinolagen och marknadsföringslagen.

Utöver att följa de olika lagarna har Spers medlemmar enats om egna riktlinjer för etisk och måttfull marknadsföring. Dessa riktlinjer hjälper till att tolka lagen och går längre i vissa delar.

Riktlinjerna utvecklas i takt med att marknaden förändras, nya produkter tillkommer och politiker och myndigheter ställer ökade krav.

Riktlinjerna

Spers riktlinjer för marknadsföring innehåller:

 • Marknadsföring ska ske i en anda av spelansvar
 • Marknadsföring ska vara vederhäftig och inte vilseledande
 • Måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring
 • Marknadsföring med hjälp av tilläggsförmåner
 • Marknadsföring ska inte riktas särskilt mot minderåriga
 • Sponsring ska ske i en anda av spelansvar
 • Information om spelrelaterade problem
 • Marknadsföringen ska inte utformas så att den upplevs som påträngande

Riktinjerna är granskade av advokatfirman MarLaw och godkända av Spers alla medlemmar. Läs mer i Spers riktlinjer för marknadsföring 2017.

SEEM

För att kunna följa upp att Spers riktlinjer och självreglering fungerar, och att de efterföljs av medlemmarna, har granskningsorganet SEEM bildats.

SEEM står för Spelbranschens Expertgrupp för Etisk Marknadsföring och är en funktion som specifikt granskar spelreklam. Granskningen görs utifrån Spers riktlinjer och den praxis som finns i spelbranschen och där avsändaren är medlem i Sper.

När någon anmäler reklam till SEEM fattar granskningsorganet beslut om den anmälda marknadsföringen strider mot riktlinjerna eller inte. På detta sätt påverkas spelbranschen att ständigt bli bättre på att marknadsföra sig måttfullt etiskt.

Läs mer om SEEM här: www.seemanmalan.se

Andra organisationer

Förutom SEEM finns det andra organisationer som arbetar för att marknadsföring ska ske på ett schysst sätt:

 • Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som bland annat arbetar för att få annonsörer att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt.
 • Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets egenåtgärd som arbeta för hög etisk nivå i all marknadsföring riktad mot i huvudsak den svenska marknaden.
 • SWEDMA är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring.
 • TU är mediehusens branschorganisation som arbetar för den svenska tryck- och yttrandefriheten. TU har tagit fram specifika riktlinjer för spelreklam.

Marknadsföring av spel

Den rättsliga ramen för svensk spelreglering utgörs av ett stort antal författningar så som lotterilagen, kasinolagen och marknadsföringslagen.

Utöver att följa de olika lagarna har Spers medlemmar enats om egna riktlinjer för etisk och måttfull marknadsföring. Dessa riktlinjer hjälper till att tolka lagen och går längre i vissa delar.

Riktlinjerna utvecklas i takt med att marknaden förändras, nya produkter tillkommer och politiker och myndigheter ställer ökade krav.

Riktlinjerna

Spers riktlinjer för marknadsföring innehåller:

 • Marknadsföring ska ske i en anda av spelansvar
 • Marknadsföring ska vara vederhäftig och inte vilseledande
 • Måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring
 • Marknadsföring med hjälp av tilläggsförmåner
 • Marknadsföring ska inte riktas särskilt mot minderåriga
 • Sponsring ska ske i en anda av spelansvar
 • Information om spelrelaterade problem
 • Marknadsföringen ska inte utformas så att den upplevs som påträngande

Riktinjerna är granskade av advokatfirman MarLaw och godkända av Spers alla medlemmar. Läs mer i Spers riktlinjer för marknadsföring 2017.

SEEM

För att kunna följa upp att Spers riktlinjer och självreglering fungerar, och att de efterföljs av medlemmarna, har granskningsorganet SEEM bildats.

SEEM står för Spelbranschens Expertgrupp för Etisk Marknadsföring och är en funktion som specifikt granskar spelreklam. Granskningen görs utifrån Spers riktlinjer och den praxis som finns i spelbranschen och där avsändaren är medlem i Sper.

När någon anmäler reklam till SEEM fattar granskningsorganet beslut om den anmälda marknadsföringen strider mot riktlinjerna eller inte. På detta sätt påverkas spelbranschen att ständigt bli bättre på att marknadsföra sig måttfullt etiskt.

Läs mer om SEEM här: www.seemanmalan.se

Andra organisationer

Förutom SEEM finns det andra organisationer som arbetar för att marknadsföring ska ske på ett schysst sätt:

 • Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som bland annat arbetar för att få annonsörer att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt.
 • Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets egenåtgärd som arbeta för hög etisk nivå i all marknadsföring riktad mot i huvudsak den svenska marknaden.
 • SWEDMA är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring.
 • TU är mediehusens branschorganisation som arbetar för den svenska tryck- och yttrandefriheten. TU har tagit fram specifika riktlinjer för spelreklam.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758