Spelbranschen har stora utmaningar. Både allmänheten och konsumenterna är kritiska och känner ett lågt förtroende. Det visar Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som för första gången genomför en översiktlig branschstudie av spelmarknaden. Branschorganisationen Sper tar resultatet på allvar och skapar utvecklingsgrupper i branschen för att få till en förändring.

Resultatet visar att det samlade betyget för hur nöjda kunderna är hamnar på 56,4 på en skala från 0 till 100. Det kan jämföras mot andra branscher som till exempel bank på 62,7 och energi på 66. De som spelar är generellt mer nöjda, framförallt med det spelbolag de själva använder, men är samtidigt kritiska till branschen i övrigt. Bland de som inte spelar har 86 procent ett lågt förtroende för spelbranschen.

− Skillnaderna mellan olika spelaktörer kan variera men generellt har hela branschen oavsett produkter, ägarskap eller geografisk placering en utmaning. Vårt viktigaste budskap är att ta förtroendefrågan på blodigt allvar om man vill se en sund och hållbar utveckling, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

Svenskt Kvalitetsindex mäter regelbundet olika branscher, fördjupar sig i utmaningarna och ser förändringar över tid. Mätningen på spelbranschen görs på uppdrag av Sper och speglar allmänhetens och konsumenternas syn på allt från underhållningsvärde till hållbarhetsarbetet. Sper har utifrån resultatet tagit fram en handlingsplan och kommer under 2018 specifikt sätta fokus på spelbranschens hållbarhet, reklam och underhållningsvärde.

 − Nu har vi fått en temperaturmätning på hur vår bransch verkligen mår. Vi ska ha den här nollmätningen som referenspunkt i det redan påbörjade förändringsarbetet som Sper driver. Vi måste bli mer transparenta och genom konkreta åtgärder visa att vi vill förbättras. Bland annat kommer vi fördjupa oss i hållbarhetsarbetet med en utvecklingsgrupp, vi har startat ett advisory board med fokus på ett disruptivt tänkande och från januari i år har vi dessutom skärpt självgranskningen av spelreklam.

Undersökningen genomfördes mellan 23 november och 5 december 2017 via webbaserad datainsamling via ett demografiskt representativt urval om 1003 respondenter.

Mer information från mätningen finns här: http://www.kvalitetsindex.se/branschmatningar


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758