En expertgrupp har bildats för att granska den reglerade spelbranschens marknadsföring i Sverige.  Det blir nu möjligt att uppmärksamma reklam eller andra marknadsföringsinsatser som anses strida mot branschens etiska riktlinjer.

Ylva Aversten

Ylva Aversten

Ny ordförande i SEEM är Ylva Aversten, Marlaw.

Marknadsföringen bedöms av tre erfarna och oberoende experter. De ska bland annat granska så att reklam inte är att betrakta som vilseledande och att den inte riktar sig till unga.

Det är Spelbranschens Etiska Råd (SPER) som står bakom initiativet.

– Våra medlemmar tar redan i dag ett stort speletiskt ansvar. Våra riktlinjer är striktare än lagen kräver. Genom den granskande expertgruppen vill vi ytterligare stärka upp ansvarstagandet inom marknadsföringsområdet. Det säger Petra Forsström, kanslichef på SPER.

– Spelaktörerna med tillstånd på den svenska marknaden utsätts för hård konkurrens från oreglerade aktörer. Då är det lätt hänt att marknadsföringen tänjer på gränserna för vad som är etiskt försvarbart. Vi måste hela tiden visa att våra medlemmar tar ett stort ansvar och leder utvecklingen i speletiska frågor. Ett sätt är att våga granska sig själva och inte vara rädda att ta till sig av kritik, avslutar Petra Forsström.

För mer information:
Petra Forsström, kanslichef SPER
070-545 18 88

Fakta om expertgruppen

· Expertgruppen består av tre personer. Ledamöterna har god kompetens i speletiska frågor samt marknadsföring. Ordföranden är en erfaren marknadsrättsjurist, Ylva Aversten.

· Expertgruppen granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPER:s riktlinjer för marknadsförings samt utfärdare rekommendationer till beslut som behandlas av SPER:s styrelse.

· Besluten går inte att överklaga och redovisas på SPER:s hemsida. Medlemmarna har förbundit sig att vidta åtgärder utifrån dessa beslut.

Ledamöter

· Ylva Aversten, jurist på advokatfirman MarLaw. Ylva har erfarenhet från framförallt domstolar, bland annat Marknadsdomstolen. Hon har också erfarenhet från Reklamombudsmannen och har arbetat med spel- och lotterifrågor på Finansdepartementet.

· Yvonne Hejdenberg är kommunikationschef vid Södertälje Sjukhus och har 25 års erfarenhet av kommunikation, PR, varumärkesfrågor och marketing, framförallt inom privata näringslivet på internationell nivå. Yvonne har också varit kommunikationschef på Lotteriinspektionen.

· Professor Hans De Geer är historiker och organisationsetiker. Han är Senior Advisor vid Centrum för Näringslivshistoria samt vid kommunikationskonsultfirman Hallvarsson & Halvarsson. Han har bland annat skrivit boken Statens Spel (Atlantis förlag 2011) om utvecklingen av den svenska spelmarknaden.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758