En årlig utvärdering av Spers självreglerande riktlinjer för spelansvar är genomförd. Snittet landar på 2,8 av 3 möjliga. Det är en höjning från förra året, men kunskapen om spelproblem och fokus på forskning är något som kan bli bättre.

Sper jobbar för ett starkt konsumentskydd för spel om pengar. Bland annat har vi verkat för självreglering under 15 år, genom att ha gemensamma riktlinjer för spelansvar. För att riktlinjerna inte ska bli en pappersprodukt utvärderas årligen hur riktlinjerna följs. Medlemmarna identifiera gapet mellan de antagna riktlinjerna och vad som sker i praktiken. Den senaste utvärdering visar ett snitt bland Spers medlemmar på 2,8 av 3. Detta är ett förbättrat resultat jämfört med förra året, då snittet låg på 2,6.

− Det är bra att göra löpande utvärderingar. Inte för att hänga ut någon, utan för att det alltid leder till fruktsamma samtal mellan medlemmarna. Vi kan lyfta fram vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre, eller på ett annat sätt. Kunskapsutbyte om spelansvar kan aldrig göras för mycket, säger Jenny Nilzon, vd på Sper.

Spers medlemmar visar bra resultat när det gäller att erbjuda en trygg och säker spelupplevelse. Det handlar om att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt genom olika spelansvarsåtgärder anpassat till produktion och distribution. Bolagen visar också ett bra resultat avseende korrekt och tydlig information till konsumenten så att denne kan ta välinformerade beslut kring sitt spelande.

Områden där medlemmarna kan utvecklas vidare är bland annat samarbete med olika intressenter för att skaffa insikt i frågor som rör spelproblem och spelansvar. Medlemmarna har också utvecklingspotential när det gäller uppmuntran till oberoende forskning med syfte att utveckla praxis för spelansvar samt främja en bättre förståelse för de sociala effekterna av spel.

Läs mer om Spers spelansvarsarbete >>


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758