Vårt ansvar är att skapa en hållbar spelbransch

Det gör vi genom att samla spelbranschens aktörer, peka på utmaningar och möjligheter, ställa krav och verka för förändring och utveckling för konsumentens bästa. Ett bra konsumentskydd skapas genom en fungerande lagstiftning som bottenplatta och en självreglering på toppen. Spers medlemmar har tagit fram etiska riktlinjer för spelansvar och marknadsföring som är tvingade att följa. Spers medlemmar är, genom att integrera de gemensamma riktlinjerna som en naturlig del av det dagliga arbetet, beredda att ta på sig ansvaret för att självregleringen ska fungera.

Anmäl spelreklam

Vår auktoritet formas av hur väl de etiska riktlinjerna efterlevs. Upplever du att någon av våra medlemmars reklam strider mot de etiska riktlinjerna kan du anmäla det till granskningsorganet SEEM.

Policy för behandling av personuppgifter

Sper är personuppgiftsansvarig, vilket innebär ett ansvar för hur olika personuppgifter behandlas och personliga rättigheter tillvaratas. På vilket sätt detta arbete sköts finns sammanfattat i en policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa Spers integritetspolicy