Spelreglering

Det finns flera myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar i, och med, spelbranschen. Alla är med och verkar för en sund spelmarknaden och för konsumentens bästa.

Den rättsliga ramen för svensk spelreglering utgörs av ett stort antal författningar, bl.a. lotterilagen, kasinolagen och marknadsföringslagen.

2017 kom även en ny lag om penningtvätt, och den 1 januari 2019 träder den nya spellagen i kraft.

Tillstånd att bedriva spelverksamhet

Spers medlemmar har tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige. Tillstånden ges av Lotteriinspektionen där varje spelarrangör får tillstånd efter de förutsättningar som gäller just dem.

Vissa spel får tillstånd direkt av regeringen vilket gäller samtliga spel som Svenska Spel anordnar, inklusive Casino Cosmopol och spelautomater (Vegas). Även ATG och Riksgäldens premieobligationer får sina tillstånd direkt av regeringen.

Myndigheter

Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Det är de som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Myndigheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen, som har fullt ansvar för verksamheten.

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad och konsumentlagstiftning. Inom utgiftsområde för kultur, medier, trossamfund och fritid ansvarar Finansdepartementet för beredning Lotteriinspektionens anslag.

Folkhälsomyndigheten arbetar för att öka kunskapen om spel och dess konsekvenser. De utvecklar även metoder för förebyggande arbete inom spel och hälsa.

Ny spellag 2019

Det har under många år varit rörigt på spelmarknaden. Enligt lag har Sverige ett spelmonopol, som säger att det endast är statliga bolag (Svenska Spel), eller statligt kontrollerade bolag (ATG) som får bedriva spel om pengar. Allmännyttiga verksamheter (Postkodlotteriet, Folkspel, Miljonlotteriet, m.fl.) får arrangera lotterier och bingoverksamhet.

I och med digitaliseringen har detta satts ur system och svenska kunder kan köpa spel även av spelaktörer som har sitt säte utanför Sverige. Därför behövs en ny lagstiftning som inkluderar de som sökt licens och följer svensk reglering, och stänger ute resten.

Efter flera års utredning klubbade riksdagen i maj 2018 igenom en ny spellag som börjar gälla den 1 januari 2019. Den innebär att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och att de negativa effekterna av spelandet ska begränsas. Det införs även en ny brottsrubricering, spelfusk, och ett särskilt samverkansråd inrättas för att komma åt matchfixningen.

Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del (omfattar främst spel online och vadhållning), en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål (omfattar främst lotterier och bingo) samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.

Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat. Om en spelare vinner pengar på en olicensierad spelsida ska vinsten beskattas. Mer information om den nya spelskatten finns på Skatteverkets hemsida

Lagen om penningtvätt

Den 1 augusti 2017 trädde en ny penningtvättslag i kraft i Sverige. Detta innebär att spelbranschen omfattas av de aktiva åtgärder som lagen kräver av verksamhetsutövare i syfte att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet med penningtvättslagen kan delas upp i två delar: att förhindra penningtvätt och att rapportera om något avvikande inträffar i verksamheten.

De verktyg som omnämns i lagstiftningen för att uppnå syftet med lagen är kundkännedom, löpande kontroll av ekonomiska transaktioner, intern utbildning samt krav om rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

För att identifiera de interna riskerna ska verksamhetsutövare genomföra årliga interna riskanalyser som ska ligga till grund för var verksamheten ska fokusera sina resurser enligt principen om ett riskbaserat förhållningssätt. Läs mer i infobladet om Penningtvätt i spelbranschen.

Spelreglering

Det finns flera myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar i och med spelbranschen. Alla är med och verkar för en sund spelmarknaden och för konsumentens bästa.

Den rättsliga ramen för svensk spelreglering utgörs av ett stort antal författningar, bl.a. lotterilagen, kasinolagen och marknadsföringslagen.

2017 kom även en ny lag om penningtvätt, och den 1 januari 2019 träder den nya spellagen i kraft.

Tillstånd att bedriva spelverksamhet

Spers medlemmar har tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige. Tillstånden ges av Lotteriinspektionen där varje spelarrangör får tillstånd efter de förutsättningar som gäller just dem.

Vissa spel får tillstånd direkt av regeringen vilket gäller samtliga spel som Svenska Spel anordnar, inklusive Casino Cosmopol och spelautomater (Vegas). Även ATG och Riksgäldens premieobligationer får sina tillstånd direkt av regeringen.

Myndigheter

Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Det är de som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Myndigheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen, som har fullt ansvar för verksamheten.

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad och konsumentlagstiftning. Inom utgiftsområde för kultur, medier, trossamfund och fritid ansvarar Finansdepartementet för beredning Lotteriinspektionens anslag.

Folkhälsomyndigheten arbetar för att öka kunskapen om spel och dess konsekvenser. De utvecklar även metoder för förebyggande arbete inom spel och hälsa.

Ny spellag 2019

Det har under många år varit rörigt på spelmarknaden. Enligt lag har Sverige ett spelmonopol, som säger att det endast är statliga bolag (Svenska Spel), eller statligt kontrollerade bolag (ATG) som får bedriva spel om pengar. Allmännyttiga verksamheter (Postkodlotteriet, Folkspel, Miljonlotteriet, m.fl.) får arrangera lotterier och bingoverksamhet.

I och med digitaliseringen har detta satts ur system och svenska kunder kan köpa spel även av spelaktörer som har sitt säte utanför Sverige. Därför behövs en ny lagstiftning som inkluderar de som sökt licens och följer svensk reglering, och stänger ute resten.

Efter flera års utredning klubbade riksdagen i maj 2018 igenom en ny spellag som börjar gälla den 1 januari 2019. Den innebär att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och att de negativa effekterna av spelandet ska begränsas. Det införs även en ny brottsrubricering, spelfusk, och ett särskilt samverkansråd inrättas för att komma åt matchfixningen.

Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del (omfattar främst spel online och vadhållning), en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål (omfattar främst lotterier och bingo) samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.

Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat. Om en spelare vinner pengar på en olicensierad spelsida ska vinsten beskattas. Mer information om den nya spelskatten finns på Skatteverkets hemsida. 

Lagen om penningtvätt

Den 1 augusti 2017 trädde en ny penningtvättslag i kraft i Sverige. Detta innebär att spelbranschen omfattas av de aktiva åtgärder som lagen kräver av verksamhetsutövare i syfte att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet med penningtvättslagen kan delas upp i två delar: att förhindra penningtvätt och att rapportera om något avvikande inträffar i verksamheten.

De verktyg som omnämns i lagstiftningen för att uppnå syftet med lagen är kundkännedom, löpande kontroll av ekonomiska transaktioner, intern utbildning samt krav om rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

För att identifiera de interna riskerna ska verksamhetsutövare genomföra årliga interna riskanalyser som ska ligga till grund för var verksamheten ska fokusera sina resurser enligt principen om ett riskbaserat förhållningssätt. Läs mer i infobladet om Penningtvätt i spelbranschen.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758