Granskningsorganet Spelbranschens Expertgrupp för Etisk Marknadsföring (SEEM) har varit verksamma i fyra år. SEEM bildats 2016 med syftet att granska den i Sverige reglerade spelbranschens marknadsföring. SEEM granskade Spers medlemmar och fattade beslut om huruvida den anmälda marknadsföringen stred mot de gemensamma etiska riktlinjerna. I och med omregleringen av spelmarknaden avvecklas organet och alla anmälningar hänvisas till Konsumentverket eller Reklamombudsmannen.

– SEEM har haft effekt för att få fram praxis utifrån den tidigare lagstiftningen. Nu är spelmarknaden omreglerade och därför görs även denna förändring, säger Jenny Nilzon, vd Sper.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758