Styrelsen för Spelbranschens Etiska Råd (SPER) har beslutat att fälla en reklamfilm i TV från spelbolaget ATG. Filmen anses strida mot rådets riktlinjer för marknadsföring. Anledningen är att en sekvens i filmen kan uppfattas som missvisande kring bipolär sjukdom och därmed riskera att förstärka fördomar.

Lotteriinspektionen, som utövar tillsyn över att de statligt kontrollerade bolagen följer regeringens villkor för marknadsföring, menar att SPER:s prövning väl kompletterar myndighetstillsynen.

– Det är inte vår sak att kommentera SPER:s prövning i sak, men vi kan ändå konstatera att detta är ett exempel på att en väl fungerande självreglering fyller en viktig funktion när det gäller att fastställa vad som är etiskt godtagbar spelreklam, säger Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionens generaldirektör.

Läs mer


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758