SPER:s styrelse har beslutat att fälla Miljonlotteriet för att ha brutit mot SPER:s etiska riktlinjer för marknadsföring. En person har anmält reklamen eftersom han fått SMS-reklam från Miljonlotteriet trots att han registrerat sitt mobilnummer i NIX-registret. SPER:s externa expertgrupp, SEEM, har granskat reklamen och finner att den upplevs som påträngande, och därmed strider mot SPER:s riktlinjer.

-Man ska självklart inte få SMS-reklam om spel om man registrerat sitt mobilnummer i NIX-registret. Ett nej tack till reklam ska respekteras. I detta fall var det ett misstag som ledde till att sms:et sändes till anmälaren. Det är bra att man nu sett över sina rutiner för att det inte ska hända igen. Miljonlotteriet har därmed vidtagit åtgärder för att följa våra riktlinjer. Reklamen blev ändå fälld eftersom den i detta fall blev påträngande och det strider mot våra riktlinjer, säger Maria Lindström generalsekreterare SPER.

 

– Vi på Miljonlotteriet beklagar verkligen det inträffade. Det var den mänskliga faktorn, det vill säga ett misstag, som gjorde att den här personen inkluderades i vårt SMS-utskick. Naturligtvis ska det inte få ske. Vi har infört extra kontroller för att misstaget inte ska upprepas, säger Mattias Westholm, tf VD Miljonlotteriet.

 

Läs mer här


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758