Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, kommer från årsskiftet att få utvidgat uppdrag och även pröva frågor om spel och lotterier. ARN är en nämnd som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Nämndens beslut är inte tvingande utan en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Regeringen har utsett SPER till en av de organisationer som får föreslå ledamöter till ARN. SPER får föreslå två personer.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758