Miljonlotteriet har anmälts till SPER för påträngande direktmarknadsföring. Marknadsföringen rör reklamutskick och telefonsamtal. SPER:s styrelse har beslutat att marknadsföringen inte strider mot gällande riktlinjer, SPER:s etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring för spel. Beslutet är i enlighet med den rekommendation till beslut som SPER:s externa expertgrupp för marknadsföring, SEEM, har utfärdat.

  • Det är bra att spelreklam anmäls och prövas på det här sättet. Det är en del i systemet med självreglering. Det är viktigt att medlemmarna följer de riktlinjer som satts upp och tar ansvar för att spelreklamen görs på ett ansvarsfullt sätt, säger Maria Lindström generalsekreterare för SPER.
  • SPER:s väl genomarbetade granskning är viktig för oss, ansvarsfull marknadsföring är en förutsättning för Miljonlotteriets verksamhet säger Åsa Fredriksson, marknads- och kommunikationschef på Miljonlotteriet

För mer information läs här ››


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758