Maria Lindström, generalsekreterare för Spelbranschens etiska råd, kommenterar kommittédirektiven om omreglering av spelmarknaden, som regeringen beslutade om idag.

-Vi välkomnar att konsumentskyddet så tydligt sätts i centrum. Exempelvis är det bra att regeringen är så tydlig med att oseriösa företag ska stängas ute och att det behövs snabba åtgärder mot dem som bryter mot systemet.

-Det är viktigt med spelansvar och ansvarsfull marknadsföring. De reglerade bolagen i Sverige följer redan strikta riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvar. Exempelvis är det förbjudet att marknadsföra riskfyllda spel med höga bonusar. Jag önskar att utredaren utgår från försiktighetsprincipen gällande de mer riskfyllda spelen och marknadsföring.

-Jag tror det finns en irritation över aggressiv reklam för nätcasino och detta måste åtgärdas nu, det får inte dröja flera år. Främjandeförbudsutredningens förslag borde genomföras så snart som möjligt. Redan idag borde de oreglerade spelbolagen och medieföretagen ta ett större socialt ansvar och sluta med sådan marknadsföring som man vet triggar spelproblem, som bonusar.

 

För frågor kontakta Maria Lindström, generalsekreterare för SPER

Telefon: 070-320 28 12

Mail: maria.lindstrom@sper.se


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758