Styrelsen för SPER har beslutat att organisationen ska ombildas till en branschorganisation för spelbranschen. Beslutet är en konsekvens av att samtalen med de i Sverige oreglerade spelbolagen om en gemensam självreglering inte nått önskat resultat.

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER undertecknade i somras en gemensam avsiktsförklaring. Syftet var att ta fram samlade riktlinjer för självreglering av spelmarknaden med målet att på sikt bilda en gemensam branschorganisation. Under hösten har arbetet fortlöpt i arbetsgrupper med representanter från både SPER och BOS. Dessvärre har samtalen inte nått hela vägen fram och har nu avbrutits.

– Vår målsättning var att hitta en standard som alla aktörer kunde ställa sig bakom och att bilda en gemensam branschorganisation. Vi nådde tyvärr inte ända fram. För oss var frågorna om konsumentskydd centrala i diskussionerna, kommenterar SPER:s generalsekreterare Maria Lindström.

SPER vill säkerställa ett högt konsumentskydd och kommer därför förstärka sitt arbete för en ansvarsfull spelbransch. I samband med att spelmarknaden omregleras behövs en stark branschorganisation som är beredd att ta ansvar för en verksamhet som uppfyller regeringens spelpolitiska mål. Arbetet med att ombilda SPER från etiskt råd till branschorganisation inleds inom kort.

– Den svenska spelpolitiken utgår från målet om en sund och säker spelmarknad. Det är viktigt att ta sociala hänsyn i den kommande regleringen och krav på hur man marknadsför produkter och spel. Vi vill samla alla aktörer som vill hjälpas åt för att nå det målet, säger Maria Lindström.

SPER samlar redan idag 75 procent av branschens aktörer sett till omsättning, men vill även skapa möjlighet för fler aktörer och bolag att ansluta sig. SPER har under 15 år arbetat med riktlinjer, främst för en ansvarsfull marknadsföring. Den nya branschorganisationen ska föra det arbetet vidare men också brett arbeta för att stärka förtroendet för branschen och vara en samtalspartner till regeringen, myndigheter och andra aktörer.

Branschorganisationen kommer vara öppen för alla som får licens i Sverige. För de som ställer sig bakom SPER:s riktlinjer kring marknadsföring öppnar SPER vid kommande årsmöte möjlighet för stödmedlemskap.

För mer information kontakta generalsekreterare Maria Lindström 070-320 28 12.

 


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758