Idag presenterade den statliga utredaren Håkan Hallstedt sitt slutbetänkande om en reglering av den svenska spelmarknaden. Spelbranschens Etiska Råd, SPER, välkomnar utredningen och vill få en omreglering på plats så snart som möjligt. Åtgärderna för ett högt konsumentskydd är dock otillräckliga, eftersom det inte finns något förslag om riskklassificering av spel.

-Vi tycker att det är bra att utredaren tar upp spelproblematiken som finns. Flera bra förslag om nya åtgärder för att skapa ett högt konsumentskydd presenteras, så som gemensam avstängning från samtliga spelbolag. Men SPER anser att regelverket måste göra tydlig skillnad på att olika spel har olika risk. Både marknadsföringen och spelansvaret måste anpassas efter risk, säger Maria Lindström, generalsekreterare för Spelbranschens Etiska Råd.

Sedan 2008 har antalet personer med allvarliga spelproblem ökat med 30 procent. I regeringens eget kommittédirektiv för omregleringen betonar man konsumentskyddet och skriver: ”Ett högt konsumentskydd förutsätter också en reglering som tar sociala hänsyn, med krav på bl.a. måttfull marknadsföring”

Utredningen innehåller förslag om att regler och villkor för bonusar som erbjuds en spelare ska vara tydliga. Utredningen innehåller dock inget tak på bonusar.

– Vi står inför ett vägskäl i svensk spelpolitik. Nu måste vi få bukt med den påträngande reklamen för riskfyllda spel. Tyvärr kan vi inte se att utredningen når ända fram. Det är inte måttfullt att marknadsföra riskfyllda spel med erbjudanden om höga bonusar, säger Maria Lindström.

SPER:s arbete utgår från att lagstiftning behöver kompletteras med att branschen tar ett eget ansvar för att agera sunt och hållbart. SPER har arbetar i 15 år med riktlinjer för etiskt marknadsföring och spelansvar. SPER kommer nu att sammanfatta sina synpunkter mer i detalj i ett remissvar, innan regeringen och riksdagen behandlar frågan politiskt.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758