Sedan 1992 har Svenska Spel arrangerat Spelakademin, en årlig träffpunkt för spelbranschen
att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden från ett monopol till en licensmarknad och spelbranschen går in i en ny fas.
Mot bakgrund av denna förändring väljer Svenska Spel att lämna över Spelakademin till branschorganisationen Sper.

 − Vi upplever att branschen idag har om möjligt ännu större behov av att träffas och lära av varandra. Samarbete och gemensamt ansvar är basen i Spers arbete och därför känns det självklart att vi som branschorganisation tar över ansvaret för Spelakademin, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

 Ursprungsidén med Spelakademin var att ge spelbranschen ett årligen återkommande tillfälle för diskussion, information och möjlighet till informell samvaro. Spelberoende, spelpolitik och internationella branschtrender är ämnen som varit återkommande genom åren.

− Det breda perspektivet, de öppenhjärtiga diskussionerna och den positiva andan har varit Spelakademins signum. Jag är förvissad om att Sper är rätt organisation att ta över och vidareutveckla Spelakademin så att den möter spelbranschens fortsatta behov, säger Marie Loob, tf. vd Svenska Spel.

Sper planerar att genomföra Spelakademin under 2019, platsen och formerna för detta är i ännu bestämt.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758